ENGLISH text below

De nieuwe NOTUS site is onder constructie.

 In de tussentijd kan je wel NOTUS Muzieknotatie ontdekken en bestuderen.
Zowel voor de leek/beginneling als voor de muzikant/leerkracht zijn er verschillende kennismakingsvideo’s.

Voor de muziekleek / beginneling: DRIE GEHEIMEN. Start met het EERSTE GEHEIM.

Voor de muzikant / muziekleerkracht / muziekinstelling:

‘NOTUS voor musici’ en ‘Pedagogische en didactische voordelen’.

Wil je NOTUS Muzieknotatie contacteren? Geen probleem!

info@notus.world

 

Our new NOTUS site is under construction.

 In the meantime you can discover NOTUS Music Notation.
There are various introductory videos for both the layman / novice and the musician / teacher.

For the layman / novice: THREE SECRETS. Start with the FIRST SECRET!

For the musician / music teacher / music institution:

‘NOTUS for musicians’ and ‘Pedagogical and didactic advantages’.

You want to contact NOTUS Music Notation? No problem!

info@notus.world

 

© NOTUS Music Notation – 2016 – Erwin Clauws — ® NOTUS Music Notation is a registered Trade Mark.