NIEUWS
&
NIEUWSBRIEF

PROJECTEN

BIJDRAGEN
aan
NOTUS ?

NIEUWS

 

NIEUWSBRIEF

NOTUS verspreid ongeveer om de 2 maanden een nieuwsbrief met aandacht voor nieuwe publicaties, nieuwe projecten en uitbreidingen aan de NOTUS Muzieknotatie zelf. Wilt u op de hoogte blijven van het reilen en zeilen van NOTUS en deze nieuwsbrief ontvangen? Vul dit formulier in.

NL-NIEUWSBRIEF-ontvangen

Ma’Go! – Antwerpen

Muzische Academie voor Muziek, Woord en Dans — Mechelsesteenweg 125 — Antwerpen.

In het komende nieuwe schooljaar 2021-2022 wordt de module ‘PIANO met NOTUS voor volwassenen‘ opnieuw georganiseerd en aan het curriculum van de school toegevoegd.
De module ‘PIANO met NOTUS’ is een nieuwe module die elk schooljaar groeit. De eerste twee jaar zijn ingericht als MUZIEKCULTUUR 1 en 2. Vanaf schooljaar 2021-’22 wordt het 3e jaar ingericht. Dit is graad 2.1. In de toekomst volgen de graden 2.2 en 2.3.

De module ‘PIANO met NOTUS‘ is de ideale formule voor volwassenen die beperkt zijn in tijd, (of/en) die wat weigerachtig staan tegenover een ‘normale’ muziekopleiding of/en die erg veel problemen hebben met het lezen van de conventionele muzieknotatie en er zelfs aan denken om om die reden de muziekstudie te stoppen en de school te verlaten. Doordat NOTUS zo gemakkelijk en vlug aanleert is er bij de volwassen beginners weinig stress te merken, ook al leert men in MUZIEKCULTUUR 1 tijdens het eerste trimester ALLE noten lezen en ALLE toetsen spelen. Deze initiatie gaat veel verder dan enkel kennismaken want men krijgt en leert alle informatie en basis muziektheorie terwijl men enkel aan de piano zit. Na die eerste twee jaar Muziekcultuur hebben zowel de genoteerde muziek als de piano en haar techniek hun grootste geheimen prijs gegeven en heeft men ook kennis gemaakt met talrijke componisten, muziekstijlen en muziekgenres, waardoor het begrip ‘interpretatie’ is ervaren. Men wordt duidelijk voorbereid op de hogere piano jaren 2.1, 2.2 en 2.3 waarin de composities moeilijker worden en ritmes, genres, pianotechniek en interpretatie verder verfijnd en uitgebreid worden in combinatie met samenspel en muziekatelier.

Info en inschrijvingen: Secretariaat Ma’GO of via de site www.ma-go.be  

 

PROJECTEN

 

NOTUS 12+

Het intergenerationeel piano project ‘NOTUS 12+’ in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaat vanaf 16 september 2021 door in de ruimtes van LaboLobo vzw (Brussel).

Het project behelst het tegelijkertijd leren piano spelen van twee mensen van verschillende generaties (bv. senior en jongere).
Er worden naargelang de inschrijvingen verschillende duo’s gevormd. Elk duo krijgt wekelijks gedurende 45′ les ‘PIANO met NOTUS’ in dezelfde ruimte.
Dit maakt boeiende en leerrijke ontmoetingen mogelijk tussen mensen van verschillende cultuur, achtergrond en leeftijd die eenzelfde doel nastreven: piano kunnen spelen.

DUO-Pianoleren is hierbij een nieuwe term die we graag toevoegen aan het vocabularium. Door het gebruik van NOTUS Muzieknotatie wordt de klassieke methoden ‘piano vierhandig’ vanaf de eerste les op een hedendaagse sociale manier ingevuld, nl. communicatie via piano als didactisch middel voor notenleer over de gehele piano. Tegelijkertijd zijn de lessen een voorbereiding op ‘echte’ stukjes piano vierhandig die door het gebruik van NOTUS Muzieknotatie op het einde van het 2e trimester hun intrede kunnen doen. Het experiment wordt in derze lessen niet uit de weg gegaan …

Info en inschrijvingen: vanaf juli 2021 in LaboLobo vzw,  Firmin Lecharlierlaan 4, 1090 Jette — Telefoon 02 270 34 11 — mail: info@labolobo.eu — website: labolobo.eu

 

BIJDRAGEN aan NOTUS

 

U bent een NOTUS fan en wil actief bijdragen aan NOTUS? FANTASTISCH! 

Er zijn verschillende mogelijkheden voor een actieve bijdrage. We sommen ze hieronder even op. Op de specifieke pagina ‘BIJDRAGEN aan NOTUS?‘ lees je alle mogelijkheden en kan je jouw bijdrage aan ons bekend maken.

Actieve Vrijwillige bijdrage:  

• communicatie en publieke verspreiding,

• transcriptie van rechtenvrije conventionele pianopartituren naar NOTUS partituren,

• creatie van nieuwe composities,

• nieuw project of idee?

U kan ook financiëel bijdragen.

NOTUS is een privé initiatief met heel beperkte financiële middelen.  Giften zijn dan ook meer dan welkom. Ze maken dat NOTUS haar humanitair doel kan verwezenlijken, nl. ‘genoteerde muziek toegankelijk maken voor iedereen’.

Er zijn drie formules: NOTUS vriend (15 à 49 euro), NOTUS sponsor (50 à 499 euro) en NOTUS VIP (vanaf 500 euro). En voor jouw gift krijg je natuurlijk iets terug …

Hoe dit alles in zijn werk gaat lees je op de specifieke pagina ‘BIJDRAGEN aan NOTUS?‘.