NIEUWS
&
NIEUWSBRIEF

PROJECTEN

BIJDRAGEN
aan
NOTUS ?

NIEUWS

 

NIEUWSBRIEF

NOTUS verspreid ongeveer om de 2 maanden een nieuwsbrief met aandacht voor nieuwe publicaties, nieuwe projecten en uitbreidingen aan de NOTUS Muzieknotatie zelf. Wilt u op de hoogte blijven van het reilen en zeilen van NOTUS en deze nieuwsbrief ontvangen? Vul dit formulier in.

NL-NIEUWSBRIEF-ontvangen

Ma’Go! – Antwerpen

Muzische Academie voor Muziek, Woord en Dans — Mechelsesteenweg 125 — Antwerpen.

Ma’Go Antwerpen organiseert elk schooljaar de module ‘CULTUURGRAAD NOTUS PIANO’.
Deze module is voor volwassenen vanaf 18 jaar en is driejarig. Per week dient men 2 aansluitende lesuren te volgen, een uur groepsgerichte individuele les aan de piano gevolgd door een uur groepsles of omgekeerd. Na drie jaar kan eventueel mits een korte overgansperiode worden overgeschakeld naar het 1e of 2e jaar van de 2e graad van het klassieke piano onderricht.

De module ‘CULTUURGRAAD NOTUS PIANO’ is de ideale formule voor volwassenen die beperkt zijn in tijd, (of/en) die wat weigerachtig staan tegenover een normale muziekopleiding of/en die erg veel problemen hebben met het lezen van de conventionele muzieknotatie en er zelfs aan denken om om die reden de muziekstudie te stoppen en de school te verlaten. Ook voor volwassenen die meer individueel gericht zijn en niet graag zingen en/of optreden is deze module ideaal, want deze eindtermen zijn niet aanwezig.
Doordat NOTUS zo gemakkelijk en vlug aanleert is er bij de volwassen beginners weinig stress te merken, ook al leert men tijdens het eerste trimester van het 1e jaar ALLE noten lezen en ALLE toetsen spelen.
Deze initiatiecursus gaat veel verder dan enkel kennismaken want men leert degelijk de NOTUS notatie lezen en gebruiken, gekoppeld aan een goede pianotechniek en een degelijke vorming van muziektheorie tijdens de lessen aan de piano. Tijdens de groepsles maakt men kennis met talrijke componisten, muziekstijlen en muziekgenres, ritmes, akkoorden enz.
Ook het plezier van samen musiceren wordt ontdekt in de vorm van vierhanden stukjes en stukjes voor twee piano’s die reeds vanaf het eerste jaar aan bod komen.

Info en inschrijvingen: Secretariaat Ma’GO of via de site www.ma-go.be 

 

Leerstoel Jonet / CESAMM
Centrum Sociale Actie
en Muziek Maken
(Universiteit & Hogeschool Gent).

NOTUS muzieknotatie heeft zich geëngageerd om deel te nemen aan de activiteiten van deze nieuw opgerichte leerstoel. Deze leerstoel streeft het doel na om ‘muziek maken’ en ‘sociale actie’ te combineren en vanuit deze combinatie allerlei activiteiten ontplooien. Deze doeleinden zijn een onderdeel van het NOTUS’ streefdoel, nl. om zoveel mogelijk mensen wereldwijd tot muziekstudie te brengen.

• Duiding van de leerstoel.
De leerstoel Jonet werd in september 2022 opgericht aan de Universiteit Gent (UGENT), in samenwerking met Hogeschool Gent (HOGENT) en is een academische leerstoel.
De oprichting van een academischje leerstoel houdt in dat een specifiek onderwerp (muziek maken en sociale actie) een bijzondere academische aandacht krijgt; vanuit een autonome financiering.
De leerstoel legt zich toe op 1) onderzoek 2) onderwijs 3) dienstverlening.
De leerstoel wordt gefinancieerd door twee hoofdsponsors – Futur 21 & VGP Foundation en door hub-partners uit het werkveld – De Singel, Concertgebouw Brugge, Ha’Concerts, De Centrale, Klara Festival en Brussels Philharmonic.
De werking van de leerstoel wordt georganiseerd vanuit het Centre for Social Action & Music Making (CESAMM). Deze werking behelst algemeen ‘Operationele Communicatie’, onder UGENT is er inbedding in Kunstwetenschappen-Musicologie en de Opleidingen Musicologie en onder HOGENT zijn de CESAMM-onderwijsactiviteiten ingebed in de Educatieve Master Muziek & Podiumkunsten (Conservatorium Gent) en Sociaal Werk (HOGENT). Door de gelijktijdige inbedding in UGENT en HOGENT  krijgt de leerstoel een academische focus en een praktijkgeörienteerde focus.

• Taken van de leerstoel.
Onderzoek
– Academisch – Artistiek PWO;
– Sociaal georiënteerde muziekprojecten;
– Continuering huidig onderzoek + nieuwe onderzoeksprojecten uitwerken.
Opleiding
– Participatieve Kunstpraktijk in educatieve masteropleiding muziek;
– Nieuw vak aan UGent: Muziek & Sociale Actie;
– SIMM-research seminars.
Outreach
– Maatschappelijk debat: discoursvorming via opiniestukken, lezingen …
– (Na)Vormingen;
– Samenwerking Hub-partners;
– Beleidsadvies.

• Krachtlijnen.
Sterke relatie met het lokaal werkveld.
– Bestaande samenwerking via stages in de Educatieve Master Muziek;
– Onderzoeksontwikkeling in dialoog met praktijkveld;
– Versterking advocacy/praktijk;
– Hubs als partners.
Sterk internationaal netwerk.
Bestaat reeds o.a. SIMM-posia/Seminars + onderzoeksproject ‘Music for social impact’ + co-editors in tijdschrijft.
Interdicciplinair & Interprofessioneel
– Thematiek op kruispunt;
– Pluralisme aan academisch referentiekaders;
– Interprofessionele begeleiding: bv. muzikant + sociaal werker;
– Uitdaging: > beleid en > eigenheid veld.

 

PROJECTEN

 

DKO Provinciale Studiedag
OOST-VLAANDEREN

13 december 2023
Dendermonde
CC Belgica – 14.00h

Op 13 december kunnen leerkrachten uit het DKO muziekonderwijs deelnemen aan een presentatie en workshop NOTUS.
Inschrijven verplicht via de site van de Provinciale Studiedag – Inschrijvingen beperkt tot 24 personen. Het programma duurt 2h30′, pauze inclusief.

• PRESENTATIE
– NOTUS doel en doelgroepen;
– de drempelverlagende vernieuwingen ivm notatie van toonhoogte, halve tonen, overbinding, antimetrische figuren, herhalingstekens, overige vernieuwingen, specifieke instrument notatie (Stradella Bass Accordeon);
– implementatie in het muzieklandschap;
– aanbod publicaties;
– pedagogische eigenschappen en voordelen;
– begeleiding scholen en leerkrachten.

• WORKSHOP
– gebruik blanco notenbalken: schrijven, lezen en transcriptie van klassiek naar NOTUS en omgekeerd,;
– gebruik NOTUS tonica-voortekening;
– verduidelijking en gebruik NOTUS interval-legend voor toonladders , transponeren en akkoorden;
– didactisch doornemen van BASIS Studieboek;

 

NOTUS STUDIEDAG
10 september 2023
ROSARIO – 1547 Bever

Op 10 september kan u de innovatieve NOTUS muzieknotatie en haar kant-en-klare pianocursus voor volwassenen ontdekken en leren gebruiken. Daarvoor hebben we een SIMULTAAN TRAJECT samengesteld, enerzijds voor musici/leerkrachten en anderzijds voor geïnteresseerde volwassenen.

• PROGRAMMA 1: musici / leerkrachten:
In een programma van 2 uur in de voormiddag en 2 uur in de namiddag ontdekt u de vernieuwingen die NOTUS Muzieknotatie heeft aangebracht aan de klassieke muzieknotatie (en dat zijn er nogal wat …) en leert u ook de didactische voordelen t.o.v. de klassieke notatie kennen. We bestuderen de publicaties van de NOTUS Pianocursus met de nieuwe didactiek. We bekijken pianobundels van specifieke componisten, losse bladmuziek en een bundeltje met het NOTUS Cahier Accordeon en accordeon partituren in de duidelijke NOTUS Stradella Bass Accordeon notatie. Aan de hand van een korte en praktische workshop leert u effectief NOTUS lezen, schrijven en gebruiken aan de piano.
Dit programma is een must voor elke leerkracht die zijn arsenaal wil uitbreiden en daarmee nieuwe leerlingen wil aantrekken. Ook voor leerkrachten die een ander instrument dan piano aanleren kan NOTUS een ontdekking zijn, want NOTUS is geschikt voor elk instrument en is zelfs aangepast om microtonen te noteren. Erwin Clauws, de ontwikkelaar van NOTUS Muzieknotatie, leidt dit programma voor musici.

• PROGRAMMA 2: VOLWASSENEN die piano willen leren spelen:
Eveneens in een programma van 2 uur in de voormiddag en 2 uur in de namiddag onder leiding van de klassiek geschoolde NOTUS piano leerkracht Daniel Valkenborgh ontdekt u eerst de piano. Wat zit daar nu allemaal in? Wat zijn de effecten van de pedalen? Wat is het verschil tussen staccato en legato spelen? en talloze andere ‘geheimen’ worden ontsluierd. Aansluitend ga je zelf aan de slag, geheel vrijblijvend, met jouw eerste stappen en een NOTUS les aan de piano. Je leert een aantal basisprincipes van het pianospel en de eerste beginselen voor het lezen van de NOTUS muzieknotatie aan de hand van het NOTUS PIANO BASIS Studieboek en de twee eerste noten.
Dit programma is een must voor elke volwassene die ooit droomde of nog steeds droomt om piano te spelen. Met NOTUS is dit zoveel eenvoudiger dat twijfelen niet langer nodig is.

INSCHRIJVEN NIET MEER MOGELIJK

Contacteer Erwin Clauws indien u geïnteresseerd bent om een toekomstige NOTUS Studiedag bij te wonen: info@notus.world

BIJDRAGEN aan NOTUS

 

U bent een NOTUS fan en wil actief bijdragen aan NOTUS? FANTASTISCH! 

Er zijn verschillende mogelijkheden voor een actieve bijdrage. We sommen ze hieronder even op. Op de specifieke pagina ‘BIJDRAGEN aan NOTUS?‘ lees je alle mogelijkheden en kan je jouw bijdrage aan ons bekend maken.

Actieve Vrijwillige bijdrage:  

• communicatie en publieke verspreiding,

• transcriptie van rechtenvrije conventionele pianopartituren naar NOTUS partituren,

• creatie van nieuwe composities,

• nieuw project of idee?

U kan ook financiëel bijdragen.

NOTUS is een privé initiatief met heel beperkte financiële middelen.  Giften zijn dan ook meer dan welkom. Ze maken dat NOTUS haar humanitair doel kan verwezenlijken, nl. ‘genoteerde muziek toegankelijk maken voor iedereen’.

Er zijn drie formules: NOTUS vriend (15 à 49 euro), NOTUS sponsor (50 à 499 euro) en NOTUS VIP (vanaf 500 euro). En voor jouw gift krijg je natuurlijk iets terug …

Hoe dit alles in zijn werk gaat lees je op de specifieke pagina ‘BIJDRAGEN aan NOTUS?‘.