NOTUS Muzieknotatie
is
GEMAKKELIJK en
LEERT HEEL VLUG.

voor
ALLE INSTRUMENTEN
ALLE GRADEN
ALLE GENRES.

LEVENSLANG
een
VOLWAARDIG
ALTERNATIEF.

GEEN OPSTAP
naar de
conventionele
5-lijnen notatie.

MUZIKANT, LEERKRACHT,
een SCHOOL of een INSTITUUT?

Om alle misverstanden te vermijden!

NOTUS is niet bedoeld om de conventionele muzieknotatie te vervangen! Zo'n poging is dwaas en ook onmogelijk.

Maar NOTUS is wel het enige volwaardige alternatief voor alle mensen die zijn uitgesloten van muziekstudie door moeilijkheden bij het leren van de complexe conventionele muzieknotatie.
NOTUS biedt hen toch een volwaardige studie van genoteerde muziek.

NOTUS is dus geen concurrent maar een noodzakelijke en aanvullende tweede muzieknotatie.

JE BENT NIEUWSGIERIG maar SCEPTISCH?

Je wilt LEERLINGEN BEHOUDEN die moeite hebben met de conventionele muzieknotatie ? 
Je gelooft NIET dat een ECHT volwaardig en evenwaardig alternatief MOGELIJK is?
Je wilt dat meer mensen genoteerde muziek leren?
Geïnteresseerd in het aantrekken van NIEUWE doelgroepen en leerlingen?

Je denkt dat NOTUS ‘een zoveelste’ alternatief systeem is als tijdelijke opstap naar de conventionele muzieknotatie en niet geschikt voor LEVENSLANG  MUZIEK en PIANO LEREN?

NIET VEEL TIJD?

In de SNELGIDS de NOTUS notatie van:
• de TOONHOOGTE;
• het VERLAGEN en VERHOGEN met een HALVE TOON;
• de OVERBINDING;
• de ANTIMETRISCHE FIGUUR;
• de HERHALINGEN;
Informatie overige vernieuwingen en  de
NOTUS STRADELLA BASS ACCORDEON notatie.
Met vergelijkende muziek voorbeelden in conventionele muzieknotatie versus NOTUS Muzieknotatie.

Liever een PDF-versie van de SNELGIDS?  Download die hier.

Ontdek  in deze twee gedetailleerde video’s het UNIEKE van NOTUS !
En de PEDAGOGISCHE en DIDACTISCHE VOORDELEN van de gemakkelijke NOTUS octaaf muzieknotatie t.o.v. de complexe conventionele
5-lijnen muzieknotatie met sleutels !

Je leest liever een brochure dan een video bekijken? Download de NOTUS BROCHURE.

De NOTUS brochure is een onderdeel van het GRATIS NOTUS DOWNLOAD PAKKET. Ze geeft info over doel en doelpubliek en bevat een korte samenvatting van de belangrijkste vernieuwingen en de pedagogische voordelen t.o.v. de conventionele notatie. Er zijn verschillende vergelijkende partituren opgenomen (dezelfde partituur in zowel NOTUS Muzieknotatie als in de conventionele muzieknotatie) voor verschillende instrumenten en graden en je krijgt informatie over de case-studie ‘NOTUS notatie voor accordeon’.

Na 100 jaar voegt NOTUS de wensen samen van
twee belangrijke muziek vernieuwers.

Arnold Schönberg,
componist – muziek vernieuwer

De behoefte aan een nieuwe muziek-notatie, of een radicale verbetering van de oude, is groter dan het lijkt, en het aantal ingenieuze geesten die het probleem hebben aangepakt is groter dan men denkt.’
(uit zijn boek ‘Style and idea’ – 1924).

NOTUS is die radicale verbetering!

 

Zoltan Kodály (1882-1967)
componist – musicoloog – pedagoog

Kodály was overtuigd dat muziek voor iedereen moet zijn. NOTUS hangt dezelfde filosofie aan.

Muziek is geestelijke voeding voor iedereen. Daarom zocht ik naar een manier om muziek toegankelijk te maken voor iedereen.
‘Kodály Choir Method’ – UNESCO Intangible Cultural Heritage.

NOTUS in de PIANO PRAKTIJK!

U wilt deze didactiek in combinatie met muziektheorie en piano-techniek praktisch uitgewerkt zien? Dat KAN!

Download gratis de eerste 37 pagina’s van het NOTUS PIANO BASIS Studieboek (noten E, G en C).

Didactiek bevestigd via academisch muziek- pedagogisch onderzoek.

Dat deze didactiek werkelijk goed is en bijzonder positief verloopt, is bevestigd in de praktijk van 2 jaar (2018 en 2019) muziekpedagogisch onderzoek rond ‘Piano leren met NOTUS’ aan het Koninklijk Conser-vatorium Antwerpen (B).
De nieuwe piano didactiek voor de eerste drie à vier maanden en de vervolg studieboeken die zijn geba-seerd op composities en oefeningen uit klassieke piano cursussen bewijzen dat een heel degelijke combinatie tussen verleden en toekomst mogelijk is en vruchten aflevert.

Download gratis het eindverslag van het NOTUS Muziekpedagogisch Onderzoek

NOTUS voor ANDERE INSTRUMENTEN dan piano.

NOTUS Muzieknotatie is niet enkel voor piano, maar is voor alle instru-menten. NOTUS is gestart met piano omdat dit het meest logische instru-ment is wegens het bereik van 7 octaven en het spelen met beide handen. 

NOTUS heeft ook bestudeerd welke andere instrumenten baat hebben van een NOTUS correctie. Zo is er een NOTUS variatie gecreëerd om hedendaags drumstel te noteren. In NOTUS kunnen tot 17 drumstel onderdelen op dezelfde notenbalk worden genoteerd … Dat is bijzonder veel, waardoor drumstel volwaardig kan genoteerd worden. Ook de linkerhand bij accordeon is in samenwerking met 2 professionele accordionisten een bijzonder eenvoudige en duidelijke notatie geworden en bruikbaar voor zowel chromatisch accordeon of Stradella bas in combinatie met RH toetsenklavier. Wil je over drumstel of accordeon notatie meer weten, contacteer ons: info@notus.world

DE NIEUWE NOTUS
PIANO DIDACTIEK in DETAIL.

In tegenstelling tot een studie met de conventionele muzieknotatie waarbij het leren ‘toonhoogte lezen’ jaren aansleept en een vlotte muziek- en instrumentstudie vaak tegenwerkt, duurt met NOTUS het leren lezen van ALLE noten en het spelen van de 88 bijhorende toetsen in studiemateriaal voor beginners’ slechts de eerste 3 à 4 MAANDEN. Het vervolg van de pianostudie laat zich raden: heel vlot met een vlugge evolutie waarbij zowel leerling als leerkracht in de wolken zijn.

Deze specifieke ‘NOTUS 3 à 4 maanden didactiek’ is onderwerp van het NOTUS PIANO BASIS Studieboek. In NOTUS moeten slechts zeven noten op drie notenbalklijnen worden geleerd, dus één octaafgroep — ongeacht de octaaf toonhoogte. Dit laat het principe toe van ‘noot-per-noot leren’ en tegelijkertijd het oefenen van die noot op haar vaste toets in alle octaaf-groepen. Het automatisch gevolg is onmiddellijk inzicht in de toetsen lay-out van het klavier.
Dit is niet mogelijk met de conventionele 5-lijnen notatie omdat er gewoonweg teveel notenbalkplaatsen moeten geleerd worden en die  notatie ook niet de herhalende verdeling in octaven laat zien. Het ‘noot-per-noot principe’ in de NOTUS piano didactiek is gecombineerd met het mondjesmaat toevoegen van noodzakelijke muziektheorie (hoe dit is uitgewerkt in het BASIS Studieboek: zie links).

Week 1: enkel de noot E en oefeningen met de 7 toetsen E van de piano.
Week 2: de noot G en de zeven toetsen G in oefeningen waarin zowel E als G voorkomen.
Week 3+4: noot C en de acht toetsen C in oefeningen en stukjes met C-E-G (een eerste akkoord C-E-G).
Week 5+6: de noten en alle toetsen D en F, inclusief vijfvingerpositie oefeningen en kleine stukjes met C-D-E-F-G.
Week 7+8+9: de noten en alle toetsen A en B en oefeningen en stukjes met de 7 basisnoten in diverse registers.
Pas nadat de zeven stamtonen en hun noten en alle witte toetsen goed zijn gekend en gespeeld, worden de halve tonen, de FLAT- en SHARPnootkoppen en de zwarte toetsen toegevoegd.
Week 10+11: theorie halve tonen, noten en zwarte toetsen C-sharp/D-flat en D-sharp/E-flat met enkele oefeningen en stukjes.
Week 12+13+14: noten en zwarte toetsen F-sharp/G-flat, G-sharp/A-flat en A-sharp/B-flat met oefeningen en stukjes.

Men kent nu alle noten en alle toetsen, basis muziektheorie en basisritmes 2/4, 3/4 en 4/4. Vanaf nu kan de studie zich volop concentreren op de andere muzikale aspecten en verfijningen in de NOTUS Muzieknotatie. Dit is onderwerp van STUDIEBOEK 1, STUDIEBOEK 2 enz.

Deze didactiek is veel eenvoudiger, gemakkelijker en vlugger aan te leren dan de veelgebruikte conventionele tien vingerposities met telkens tien noten die vnl. verwarring en stress veroorzaken bij de beginners omdat het inzicht in het totaalplaatje van herhaling van de 7 octaven pas veel later ontstaat bij de leerlingen.

Wat na die eerste 3 à 4 maanden?

Er volgt een nieuw studieboek, PIANO STUDIEBOEK 1. De inhoud van 100 pagina’s is aangepast aan het gegeven dat de leerlingen alle noten en alle toetsen spelen. In dit studieboek ligt de focus op betere pianotechniek, spelen van accenten, juistere dynamiek, articulatie en interpretatie. Studieboek 1 kan naargelang evolutie en inzet van de leerlingen 6 tot 8 maanden worden gebruikt. Tijdens de 3e trimester van het 1e jaar wordt ook eenvoudig piano vierhandig geïntroduceerd, waardoor de leerlingen opnieuw een geheel nieuwe muziekwereld binnenstappen. Dan volgt Studieboek 2 enz. Ook is een uitgave met stukjes piano vierhandig beschikbaar.
De NOTUS Studieboeken gaan prat op hun breed spectrum aan studierepertoire dat meer uitgebreid is dan met de conventionele notatie. Men kan immers goed noten lezen en ook in alle toonsoorten spelen (door het noteren van de ééndelige FLAT- en SHARPnootkop als voortekening en op de notenbalk zelf) waardoor vlugger en zonder schrik een nieuw stukje wordt geleerd.
De lessen verlopen vlot en positief omdat zowel leerling als leerkracht de wekelijkse evolutie erg waarderen!
Bekijk de voorbeeldpagina’s van de publicaties in de webshop en de lijst van componisten en hun stukjes die zijn opgenomen in de eerste drie NOTUS PIANO Studieboeken.

Onvoldoende muziekpartituren?

Het is evident dat niet alle piano-partituren getranscribeerd zijn naar NOTUS. Maar dat is ook verre van nodig. De mensen die met NOTUS starten of naar NOTUS overstappen zijn beginners. Zij prijzen zich gelukkig om met minder partituren toch te kunnen musiceren dan NIET te kunnen musiceren ondanks honderdduizenden partituren in de conventionele muzieknotatie waar ze niet mee overweg kunnen!

Momenteel zijn er zo’n 500 pagina’s muziek- en pianoliteratuur waarvan 300 pagina’s composities (lijst van componisten en composities: HIER), 60 pagina’s stukjes piano vierhandig, 70 pagina’s met oefeningen en 70 pagina’s muziektheorie, inclusief alle major en minor toonladders en hun vingerzetting.

Dit alles is volgens moeilijkheid verspreid over 4 NOTUS PIANO Studieboeken (nr. 5 in ontwikkeling) en diverse bundels van een componist (Satie, Bellomi, Melcher, Bissoli) en uitgaven met een bepaalde compostie zoals ‘Für Elise’ van Beethoven. Maandelijks worden er verschillende pagina’s literatuur toegevoegd … Ontdek alles in de shop.

En wil men een specifiek stukje zelf transcriberen of zelf componeren dan zijn er gratis blanco notenbalken en een transcriptie richtlijn.

 

MICROTONEN en etnische muziek?

Etnische muziek met microtonen kan met de niet-gestandaardiseerde con-ventionele tekens voor kwarttoon en driekwarttoon onvoldoende gedetail-leerd geworden genoteerd. Etnische muziek omgezet naar conventionele muzieknotatie is daardoor altijd een zwakke afleiding van de rijkdom aan tonen in etnische composities of volksmuziek en doet etnische muziek onrecht aan.

In NOTUS zijn duidelijke en logische afleidingen gecreëerd van de FLAT- en SHARPnootkoppen om tot 1/8 toon gemakkelijk te kunnen noteren. De rijkdom aan tonen in etnische muziek is daardoor gedetailleerder en dichter bij de werkelijkheid te noteren. Deze NOTUS Microtonen notatie is natuurlijk ook bruikbaar voor Westerse micro-tonen composities.

Wilt u meer weten over de NOTUS microtonen tekens? Contacteer ons: info@notus.world

WAT zeggen zij over NOTUS? BEGINNERS — LEERKRACHTEN — COMPONISTEN

Anne D.M. — 58 jaar — huisvrouw

1e jaar ‘PIANO met NOTUS’

Dankzij NOTUS kreeg ik het pianospelen onder de knie. Dat heeft mijn leven op een belangrijke wijze verrijkt. Elke dag na het ontbijt een uur piano is een genietend ritueel. Ik had nooit gedacht dat ik op oudere leeftijd nog zou kunnen leren wat ik op jonge leeftijd zo graag wilde, maar door omstandigheden nooit toe ben gekomen, maar zie,
‘Yes, I can!’
Dank je NOTUS!

Sabine R. — 57 jaar 

pianist / leerkracht / componist

Met 30 jaar ervaring in volwassenen onderwijs was ik erg geïnteresseerd om mee te werken aan het muziek pedagogisch onderzoek rond NOTUS.
Zo heb ik 2,5 jaar praktijk ervaring met NOTUS en de nieuwe piano didactiek kunnen opdoen.

In  de 3e trimester van het 1e jaar was het verrassend dat de volwassenen een nieuw stukje al na een week goed konden spelen en dat er héél veel aandacht was voor ‘tempo en dynamiek’. Het ontcijferen van een NOTUS partituur verloopt zó vlot dat er meer tijd is om aan muzikale aandachtspunten te werken. Dat is als leerkracht bijzonder aangenaam. Bang dat ‘piano 4-handig’ te vroeg zou zijn in het 1e jaar, lukte het echter super goed en de NOTUS adepten speelden intuïtief in op elkaar. 

Zo’n goede resultaten op korte termijn verhoogt de motivatie en de honger naar meer. Deze begeestering is een prachtig resultaat van NOTUS! Daarom wil ik NOTUS absoluut aan-raden voor mensen waar de klassieke notatie een belemmering vormt.

Zoë P. — 32 jaar — architecte

2e jaar ‘PIANO met NOTUS’

In de klassieke notatie is het lezen van de solsleutel al bij al niet zo moeilijk, maar de mollen, de kruisen, andere sleutels en vooral de zwevende noten boven en onder de notenbalk maken de klassieke muzieknotatie moeilijk.

NOTUS is een goed antwoord.
Het eenvormig neerschrijven in octaafgroepen is de enige manier van lezen, ongeacht de toonhoogte. NOTUS is hierdoor eenvoudig, vlug aan te leren en bijzonder drempel verlagend om door te zetten.
NOTUS is een perfect alternatief voor hen die zoeken naar een manier die hen beter ligt of die de drempel bij de klassieke notatie te hoog vinden.

Tania D. B. — 59 jaar — designer

3e jaar ‘PIANO with NOTUS’

Door een ongeluk liep ik hersenbeschadiging op en om goed te revalideren wilde ik muziek gebruiken omdat dat de hersenen op velerlei wijzen stimuleert.

Dankzij het gemak waarmee NOTUS aanleert, mede door de logica die er in verwerkt zit, kon ik al na één jaar piano een stukje spelen uit de Enfantines van Erik Satie. Het jaar daarop oefende ik de Gymnopédie nr. 2 van Satie en vele andere stukken. Door mijn vertraagd werkend brein heb ik een voorkeur voor mooie, trage pianostukken of voor pianostukken voor één hand.

Zonder NOTUS? … had ik het zeker allang opgegeven omdat ik niet in staat zou geweest zijn om én een instrument technisch aan te leren én de complexe klassieke notatie, tegelijk, onder de knie te krijgen.

Kathleen T. — 68 jaar — gepensioneerd

1e jaar ‘PIANO with NOTUS’

Ik koos voor NOTUS Muzieknotatie omdat ik met de conventionele notenleer verplicht werd om les te volgen samen met kinderen en aan hun ritme.
Met NOTUS Muzieknotatie bespaar ik tijd en kan ik de notenleer aanleren tegelijkertijd met het piano spelen.
Ik vind NOTUS helder, logisch en veel eenvoudiger dan de conventionele notatie.

Daniel V. — 24 jaar

pianist / leerkracht

Ik geef pianoles volgens de NOTUS methode. Omdat de bijzonder overzichtelijke notatie op drie notenbalklijnen hetzelfde blijft over het gehele klavier zijn er slechts zeven basisnoten aan te leren. Dat verkort aanzienlijk de studietijd voor het volledige pianoklavier.
Het is ook zo dat de tweede- en derdejaars met NOTUS zelden een leesfout maken. In tegenstelling tot de conventionele notatie waarbij leesfouten in de eerste jaren veel voorkomen.

Terugblikkend op mijn eigen opleiding, bleven we tijdens het eerste jaar noodgedwongen beperkt tot het middenregister van de piano. Alles daarbuiten omvatte teveel informatie voor een beginneling.
Deze moeilijke informatie werd over verschillende jaren geleidelijk aangeleerd. Hierdoor bleef veel repertoire voor lange tijd gesloten.
De eerstejaars met NOTUS ervaren deze hinder niet en kunnen na drie maanden reeds bekwaam alle witte toetsen in alle registers lezen en spelen.

Frank A. — 52 jaar 

componist / docent / pianist

Bij het kritisch doornemen van het NOTUS Handboek begreep ik dat NOTUS zich in de eerste plaats richt op een specifieke doelgroep en dat NOTUS een aantal onlogische zwakheden in de traditionele muzieknotatie op bijzonder heldere en efficiënte manier verbetert.
Vanuit zijn grafische achtergrond heeft Erwin Clauws een radicaal nieuw systeem ontwikkeld dat aan de eisen van hedendaagse visuele communicatie voldoet.

Tijdens het academisch muziekpedagogisch  onderzoek zijn heel wat voordelen aangetoond en is NOTUS duidelijk de kinderschoenen ontgroeid. NOTUS verdient het om een ruime bekendheid te genieten en in de praktijk te worden gebruikt. Kortom, de creatie van NOTUS is niet alleen bewonderenswaardig maar evenzo noodzakelijk voor een brede groep van mensen die muziek-onderricht willen aanvangen.

Ray T. — 80 jaar

Piano leren zonder begeleiding

Ik ben de perfecte NOTUS leerling – 80 jaar oud en ik leer zelfstandig piano spelen. Ik heb pianolessen genomen toen ik 12 jaar was en heb sindsdien niet meer gespeeld. Ik haatte de standaard muzieknotatie omdat ik deze zo onlogisch en onhandig vond. In tegenstelling is NOTUS zó logisch dat ik er bijzonder door ben geïntrigeerd! Ik weet wat van muziekgeschiedenis en begrijp hoe de huidige muzieknotatie is geëvolueerd na eeuwen van adhoc veranderingen maar dit is geen excuus, muziek verdiend iets beters! En dat is duidelijk NOTUS!

NETWERK van LEERKRACHTEN / SCHOLEN /
CULTURELE CENTRA / INSTELLINGEN e.a.

Elke dag willen we ons netwerk uitbreiden met piano leerkrachten, scholen, instellingen en culturele of onderwijs centra die NOTUS pianolessen introduceren of incorporeren.

Je gelooft in NOTUS en je wilt deel uitmaken van ons netwerk en een gelicentieerde NOTUS piano leerkracht of instelling worden en via het NOTUS aanbod van studieboeken en partituren een nieuw doelpubliek bereiken dat je niet kan bereiken met de voor hen te complexe conventionele muzieknotatie?

LEERKRACHTEN
Contacteer ons of mail ons jouw naam en het adres van de studio waar de lessen doorgaan. Voeg ook informatie toe over jouw muziekstudies en een pdf of png/jpg van het getuigschrift van jouw muziekstudie. Mail naar info@notus.world.
We zullen jou vlug contacteren om onze samenwerking te detailleren, waarna u op de site wordt vermeld.

SCHOLEN, INSTELLINGEN en CENTRA.
Contacteer ons voor een groepsinleiding/presentatie met of zonder WORKSHOP of FORUM over de PEDAGOGISCHE en DIDACTISCHE VOORDELEN van NOTUS.

Een NIEUW IDEE? Een ANDER INSTRUMENT dan piano?
NOTUS is reeds uitgerust voor de notatie van ACCORDEON, DRUMKIT en de notatie van MICROTONEN tot 1/8 toon voor een gedetailleerde notatie van ETNISCHE en OOSTERSE MUZIEK. Of je hebt een ander instrument in gedachten of zelfs een totaal ander idee?
Contacteer ons. We staan open voor alle initiatieven die het musiceren met genoteerde muziek bevorderen en het aantal muzikanten wereldwijd doet toenemen.
We geloven steevast dat cultuur een heilzaam middel is voor meer vrede, een goede gezondheid en wederzijds respect.

START de
NOTUS Pianocursus met de eerste
drie noten GRATIS!