FAQ
oftewel
VRAGEN en ANTWOORDEN

FAQ

Natuurlijk zijn er nog vragen die in de overige pagina’s niet zijn beantwoord. Hiernaast alvast enkele belangrijke vragen en onze antwoorden.

U heeft een belangrijke vraag en u vindt het antwoord niet op de site? Stuur uw vraag door via het onderstaande contactformulier. 
Belangrijke algemene vragen kunnen anoniem opgenomen worden in deze FAQ pagina.

NL_CONTACT

Is NOTUS Muzieknotatie een opstap naar de conventionele muzieknotatie?

Notus is geen opstap naar de conventionele muzieknotatie. NOTUS Muzieknotatie is een zelfstandige en volwaardige muzieknotatie waarmee alle instrumenten, alle genres en alle moeilijkheidsgraden kunnen genoteerd worden. NOTUS is dus een volwaardig en levenslang alternatief voor de conventionele muzieknotatie.

Is ‘NOTUS Muzieknotatie’ muzieksoftware?

NOTUS Muzieknotatie is geen software zoals Musescore, Finale, Dorico enz. om muziek te noteren. NOTUS Muzieknotatie is de aard van de muzieknotatie zelf.

Is er software om muziek te noteren in NOTUS Muzieknotatie?

Op dit ogenblik is er nog geen typische NOTUS Muzieknotatie software. Het noteren van NOTUS Muzieknotatie kan met de hand op specifieke NOTUS blanco notenbalken. Deze zijn onderdeel van het gratis NOTUS downloadpakket.
We doen volop onderzoek naar mogelijkheden voor het ontwikkelen van NOTUS Muzieknotatie software.

Zijn er wel voldoende partituren in NOTUS Muzieknotatie?

NOTUS Muzieknotatie is jong. Het is voor onze doelgroep belangrijker om piano te spelen met een beperkte hoeveelheid NOTUS partituren dan geen piano te kunnen spelen ondanks honderdduizenden conventionele partituren.
Er is gekozen om eerst voor piano een studiepakket en losstaande muziekpartituren te ontwikkelen. Momenteel (mei 2021) zijn er een 500 tal stukjes en oefeningen voor beginnende volwassen pianisten. Deze zijn verdeeld over 4 studieboeken, het BASIS Studieboek, het PIANO Studieboek 1, het PIANO Studieboek 2 en het PIANO Vier Handen & Twee Piano’s studieboek 1. Met deze 4 studieboeken is een studie van 2½ à 3 jaar mogelijk. Wekelijks worden er enkele composities op niveau ‘beginner’ en ‘intermediair’ toegevoegd. Deze zijn publicaties van specifieke composities, zoals Für Elise van L.v.Beethoven of bundels met partituren van een bepaalde componist of een compilatie met werken van diverse componisten. Nieuwe vervolgstudieboeken worden regelmatig ontwikkeld zodat NOTUS adepten niet zonder nieuw studiemateriaal komen te zitten. Ook nieuw gecomponeerde bundels gepubliceerd. We streven hierbij naar voldoende diversiteit zowel in stijl, cultuurperiode als niveau. Het aantal beschikbare partituren is dus steeds in ontwikkeling.

Kan van de NOTUS Muzieknotatie worden overgeschakeld naar de conventionele muzieknotatie om meer partituren beschikbaar te hebben?

Overschakelen kan natuurlijk altijd. Onze ervaring met enkele volwassen leerlingen die zijn overgestapt naar de conventionele notatie leert ons een vlotte overgang mits er enige beperkte tijd aandacht wordt geschonken aan het specifiek lezen van de conventionele notatie. De moeilijkheid in de conventionele notatie voor het lezen van de hoogste en laagste registers van de piano door de overvloed aan hulplijntjes is echter ook bij hen bekend. Mensen die overschakelen kiezen voor gevorderde pianostudies waarvan de studie van de toonsoorten en voortekeningen een onderdeel vormt. Ook hier zal de nodige extra aandacht moeten aan besteed worden.

Kan er informatie, documentatie en studiemateriaal in de conventionele muzieknotatie worden gebruikt bij een NOTUS studie?

NOTUS is een muzieknotatie waarin de notatie van het ritme, op enkele details na, identiek is aan de notatie van het ritme in de conventionele muzieknotatie. Mits een kleine inspanning zijn alle typische ‘ritme studieboeken’ in conventionele muzieknotatie door NOTUS adepten te gebruiken.
Ook zijn alle pianotechnische studieboeken of instructie video’s te gebruiken omdat NOTUS niet de pianotechniek behelst. Het is evenwel zo dat de pianotechniek vlugger dan met de conventionele muzieknotatie kan worden bijgebracht.
NOTUS is 100% ingebed in de bestaande conventionele muziektheorie. Doch in NOTUS worden andere leermiddelen aangewend en zijn de voorbeelden die de muziektheorie ondersteunen getranscribeerd naar NOTUS. Er is voldoende muziektheorie, in stijgende moeilijkheidsgraad, aanwezig in de NOTUS studieboeken zodat geen muziektheorie studieboeken in conventionele muzieknotatie moeten aangekocht worden.

Je wil een specifiek liedje of melodie leren spelen aan de hand van NOTUS Muzieknotatie?

Hedendaags repertoire is niet zomaar vrijelijk te gebruiken, te verspreiden (gratis of commercieel) of te transcriberen naar NOTUS Muzieknotatie wegens copyright. Dit kan enkel met composities die in Openbaar Domein (Public Domain) zijn opgenomen. Een compositie komt automatisch in Openbaar Domein wanneer de componist een lange tijd is overleden. Deze periode kan verschillen per land. In Canada bv. moet de componist 50 jaar overleden zijn vooraleer een werk in Openbaar Domein komt. Maar in Europa is dat 70 jaar. NOTUS&BOOKS&SHEETS, de uitgeverij die verantwoordelijk is voor de transcriptie en uitgave van NOTUS PIANO studieboeken en partituren, kan niet buiten deze regels om.

Composities die niet in Openbaar Domein zijn, moeten steeds toelating krijgen van de copyright beheerder (die meestal de muziekuitgever is) voor verdere verspreiding en transcriptie naar NOTUS Muzieknotatie.
In beide gevallen (wel of niet in Openbaar Domein) laat NOTUS toe om voor strikt persoonlijke studie een partituur te transcriberen naar NOTUS. Strikt persoonlijk gebruik betekent voor persoonlijke studie en zonder commerciële doeleinden of verdere gratis verspreiding.
Van zodra er 1 kopie van een NOTUS partituur op de markt wordt gebracht door derden zonder schriftelijke toelating van NOTUS&BOOKS&SHEETS (= copyright op het NOTUS Muzieknotatie systeem) en met of zonder toelating van de copyright beheerder van de compositie is er sprake van copyright schending van het NOTUS Muzieknotatie systeem en eventueel van het copyright van de compositie (indien het werk niet in Openbaar Domein is en er geen toelating is door de copyright beheerder van de compositie).

NOTUS&BOOKS&SHEETS kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor misbruik van dit recht door derden en voor eventuele fouten die in een transcriptie sluipen die niet door NOTUS&BOOKS&SHEETS is vervaardigd.

Kan je een bepaalde transcriptie aanvragen of bestellen?

Een aanvraag voor een transcriptie kan enkel wanneer het gaat over een werk dat in Openbaar Domein is opgenomen (zie vorige vraag). Indien het gevraagde werk niet in Openbaar Domein is opgenomen dient de partituur vergezeld te zijn van de schriftelijke toelating van de copyright beheerder van het werk tot transcriptie naar NOTUS Muzieknotatie.
In beide gevallen zal door NOTUS&BOOKS&SHEETS worden nagegaan wat de artistieke, educatieve en commerciële waarde van de partituur is en zodoende kan of niet kan worden opgenomen in een Studieboek of als een losstaande uitgave kan worden uitgegeven. Bij een positieve beoordeling zal de transcriptie naar NOTUS Muzieknoatie doorgaan.
Indien de artistieke en/of commerciële waarde van een werk in Openbaar Domein twijfelachtig is, kan NOTUS&BOOKS&SHEETS toch beslissen om te transcriberen op kosten van de aanvrager na goedkeuring van een transcriptie offerte en aanbetaling van een proforma rekening. Alle restricties i.v.m. commercialiseren of gratis verspreiden van partituren in NOTUS Muzieknotatie door derden blijven evenwel gelden ook al heeft de opdrachtgever voor de transcriptie betaald. Het betalen voor een transcriptie betekent niet dat de copyright rechten op het NOTUS Muzieknotatie systeem of op de specifieke transcriptie zelf zijn afgekocht. De offerte dekt enkel het werk van het transcriberen zelf. Enkel NOTUS&BOOKS&SHEETS heeft het recht NOTUS partituren te commercialiseren of gratis te verspreiden of daartoe opdracht te geven.