over ONS

Erwin Clauws


NOTUS Muzieknotatie is het geesteskind van Erwin Clauws.

Erwin heeft een 40-jarige ervaring in drie domeinen, nl. als grafisch ontwerper-typograaf, als beeldend kunstenaar en als docent/masterpromotor aan LUCA, School of Arts, campus Beeldende Kunst Sint Lucas Gent, België.

Grafisch Ontwerp en beeldende kunst.

Zijn expertise in grafisch ontwerp richt zich vnl. op  ‘corporate identity’ en de visuele communicatie en typografie van bestuurlijke-organisatorische informatie en complexe massa data. Erwin heeft speciale aandacht voor het visueel onderzoek van formulieren en invulvelden en hoe deze eenvoudig en duidelijk moeten ontworpen worden.
Zijn expertise als beeldend kunstenaar is praktisch en theoretisch onderzoekend naar het landschap en in het bijzonder het ‘metafysisch landschap’ en haar vertegenwoordigers; een tweede onderzoeksthematiek is ‘abstracte beeldtaal versus herkenning en inhoud’ en als derde het onderzoek naar de picturale eigenschappen van digitale fotografie en professionele inkjetprint. Dit laatste past hij toe in monumentale grafische fotografie en genre-interieur fotografie gezien als stilleven. In 2010 wordt hij met zijn beeldend werk laureaat in de wedstrijd ‘Prijs Beeldende Kunst Asse 2010’. In 2011 is hij genomineerd voor de Provenciale Prijs Beeldende Kunsten Oost-Vlaanderen, België. Meer info over zijn beeldend werk vindt u op www.erwinclauws.info
Verder levert hij op regelmatige basis bijdragen aan het ontwerperscollectief MdSt dat zich richt naar creaties in hybride mengvormen van en tussen design-crafts-kunst-industrie. Informatie over het ontwerperscollectief MdSt: www.mdst.be

Onderwijs.

Erwin is kort na zijn afstuderen in 1976 aan een loopbaan gestart in het Hoger Kunstonderwijs aan Sint Lucas te Gent, nu een campus van de Hogeschool LUCA, School of Arts. Hij heeft er heel wat praktische vakken gedoceerd zowel in de toegepaste richting als in de vrije beeldende richting: grafisch ontwerp, diverse vormen van typografie, fotografie, reprografie, tekenen, beeldonderzoek, content en experiment verbreding in de opleiding keramiek-glas en begeleiding en promotor van afstudeerprojecten van master studenten uit de toegepaste en uit de beeldende richtingen.
Zijn benadering van het onderwijs is eenvoudig nl. ‘zoveel mogelijk de specifieke eigenheid van een persoon te ontwikkelen door een sterk persoonlijke begeleiding en empathie voor de leefwereld van de persoon’.
Onderwijs staat voor hem voor twee zaken: het behalen van een of ander officieel certificaat waardoor het mogelijk wordt dat bepaalde deuren zich openen die zonder certificaat gesloten blijven. Het openen van nieuwe deuren kan immers levenslang leiden tot een verdere of andere ontwikkeling van het individu. Zijn tweede onderwijs filosofie is het verwerven van een holistische kijk op de maatschappij en de kunsten in het bijzonder met opnieuw het doel om als individu verder te evolueren. Als groepsbegeleider staat hij bekend om het aanwakkeren en bevorderen van creativiteit en het bewandelen van nieuwe wegen, hetzij individueel als in groep.

 

Muziek en muzieknotatie

Erwin heeft een levenslange interesse in 20e eeuwse en hedendaagse klassieke muziek en haar partituren en theoretische structuren en is zelf amateur pianist van hoofdzakelijk minimale pianomuziek.
Door zijn kennis van de problemen die veel mensen ondervinden met de studie van de conventionele muzieknotatie is hij in april 2013 gestart met het ontwikkelen van een gemakkelijke en vlug aan te leren volwaardige alternatieve muzieknotatie. Wat in aanvang een persoonlijk spel was, is dit vlug geëvolueerd naar een obsessie met de naam NOTUS Muzieknotatie.
Deze nieuwe muzieknotatie NOTUS is zijn ultieme symbiose van zijn kennis als vormgever, (abstract) onderzoekend kunstenaar, docent, amateur pianist en het bevorderen van de persoonlijke geestelijke evolutie van elk individu via de visuele en auditieve kunsten. Hierdoor beantwoordt NOTUS Muzieknotatie aan de hedendaagse wetten van visuele communicatie en infographics en aan Erwin’s persoonlijke humanistische kijk. Om NOTUS te promoten is hij in 2016 de uitgeverij NOTUS&BOOKS&SHEETS gestart.
Sinds 2019 is het Erwin’s doel en streven om zijn nieuwe NOTUS Muzieknotatie wereldwijd bekend te maken en voor de toekomst te vestigen als het enige volwaardig alternatief naast de complexe conventionele muzieknotatie zodat meer mensen, wereldwijd, toch muziek en een instrument kunnen leren wat hen aan de hand van de conventionele muzieknotatie niet lukt.

Geïnteresseerd in een volledig overzicht van zijn carrière? Lees zijn curriculum vitae.

Vestiging

NOTUS Muzieknotatie wordt vertegenwoordigd door de  muziekuitgeverij NOTUS&BOOKS&SHEETS op naam van Erwin Clauws. Ze is gevestigd:

Moerbeekstraat 86,
9870 Zulte
Oost-Vlaanderen
België.

H.R Gent 205.800
Ondernemingsnummer 0861.589.038

BTW nr. BE0861.589.038