NOTUS Muzieknotatie
is
GEMAKKELIJK en
LEERT HEEL VLUG.

voor
ALLE INSTRUMENTEN
ALLE GRADEN
ALLE GENRES.

LEVENSLANG
een
VOLWAARDIG
ALTERNATIEF.

GEEN OPSTAP
naar de
conventionele
5-lijnen notatie.

Je wilt DOLGRAAG PIANO leren en een muziekstudie BEGINNEN?

JE WEET NIETS (of heel weinig) VAN MUZIEK EN PIANO?

Een gemakkelijke en betekenisvolle muziekhobby? Weinig tijd en toch piano leren?
Je worstelt met de complexe conventionele muzieknotatie?
Jouw pianostudie stoppen? Een muziek- en pianodroom waar maken?

NOTUS Muzieknotatie en de cursus ‘PIANO met NOTUS’ zijn voor jou!

Ontdek, bekijk en beluister de DRIE GEHEIMEN van het UNIEKE van NOTUS !
En LEER tegelijkertijd de BASIS van MUZIEK en haar NOTUS notatie !

Je leest liever een brochure dan een video bekijken? Download de NOTUS BROCHURE.

De NOTUS brochure is een onderdeel van het GRATIS NOTUS DOWNLOAD PAKKET. Ze geeft info over doel en doelpubliek en bevat een korte samenvatting van de belangrijkste vernieuwingen en de pedagogische voordelen t.o.v. de conventionele notatie. Er zijn verschillende vergelijkende partituren opgenomen (dezelfde partituur in zowel NOTUS Muzieknotatie als in de conventionele muzieknotatie) voor verschillende instrumenten en graden en je krijgt informatie over de case-studie ‘NOTUS notatie voor accordeon’.

WAT zeggen zij over NOTUS? BEGINNERS — LEERKRACHTEN — COMPONISTEN

Anne D.M. — 58 jaar — huisvrouw

1e jaar ‘PIANO met NOTUS’

Dankzij NOTUS kreeg ik het pianospelen onder de knie. Dat heeft mijn leven op een belangrijke wijze verrijkt. Elke dag na het ontbijt een uur piano is een genietend ritueel. Ik had nooit gedacht dat ik op oudere leeftijd nog zou kunnen leren wat ik op jonge leeftijd zo graag wilde, maar door omstandigheden nooit toe ben gekomen, maar zie,
‘Yes, I can!’
Dank je NOTUS!

Sabine R. — 57 jaar 

pianist / leerkracht / componist

Met 30 jaar ervaring in volwassenen onderwijs was ik erg geïnteresseerd om mee te werken aan het muziek pedagogisch onderzoek rond NOTUS.
Zo heb ik 2,5 jaar praktijk ervaring met NOTUS en de nieuwe piano didactiek kunnen opdoen.

In  de 3e trimester van het 1e jaar was het verrassend dat de volwassenen een nieuw stukje al na een week goed konden spelen en dat er héél veel aandacht was voor ‘tempo en dynamiek’. Het ontcijferen van een NOTUS partituur verloopt zó vlot dat er meer tijd is om aan muzikale aandachtspunten te werken. Dat is als leerkracht bijzonder aangenaam. Bang dat ‘piano 4-handig’ te vroeg zou zijn in het 1e jaar, lukte het echter super goed en de NOTUS adepten speelden intuïtief in op elkaar. 

Zo’n goede resultaten op korte termijn verhoogt de motivatie en de honger naar meer. Deze begeestering is een prachtig resultaat van NOTUS! Daarom wil ik NOTUS absoluut aan-raden voor mensen waar de klassieke notatie een belemmering vormt.

Zoë P. — 32 jaar — architecte

2e jaar ‘PIANO met NOTUS’

In de klassieke notatie is het lezen van de solsleutel al bij al niet zo moeilijk, maar de mollen, de kruisen, andere sleutels en vooral de zwevende noten boven en onder de notenbalk maken de klassieke muzieknotatie moeilijk.

NOTUS is een goed antwoord.
Het eenvormig neerschrijven in octaafgroepen is de enige manier van lezen, ongeacht de toonhoogte. NOTUS is hierdoor eenvoudig, vlug aan te leren en bijzonder drempel verlagend om door te zetten.
NOTUS is een perfect alternatief voor hen die zoeken naar een manier die hen beter ligt of die de drempel bij de klassieke notatie te hoog vinden.

Tania D. B. — 59 jaar — designer

3e jaar ‘PIANO with NOTUS’

Door een ongeluk liep ik hersenbeschadiging op en om goed te revalideren wilde ik muziek gebruiken omdat dat de hersenen op velerlei wijzen stimuleert.

Dankzij het gemak waarmee NOTUS aanleert, mede door de logica die er in verwerkt zit, kon ik al na één jaar piano een stukje spelen uit de Enfantines van Erik Satie. Het jaar daarop oefende ik de Gymnopédie nr. 2 van Satie en vele andere stukken. Door mijn vertraagd werkend brein heb ik een voorkeur voor mooie, trage pianostukken of voor pianostukken voor één hand.

Zonder NOTUS? … had ik het zeker allang opgegeven omdat ik niet in staat zou geweest zijn om én een instrument technisch aan te leren én de complexe klassieke notatie, tegelijk, onder de knie te krijgen.

Kathleen T. — 68 jaar — gepensioneerd

1e jaar ‘PIANO with NOTUS’

Ik koos voor NOTUS Muzieknotatie omdat ik met de conventionele notenleer verplicht werd om les te volgen samen met kinderen en aan hun ritme.
Met NOTUS Muzieknotatie bespaar ik tijd en kan ik de notenleer aanleren tegelijkertijd met het piano spelen.
Ik vind NOTUS helder, logisch en veel eenvoudiger dan de conventionele notatie.

Daniel V. — 24 jaar

pianist / leerkracht

Ik geef pianoles volgens de NOTUS methode. Omdat de bijzonder overzichtelijke notatie op drie notenbalklijnen hetzelfde blijft over het gehele klavier zijn er slechts zeven basisnoten aan te leren. Dat verkort aanzienlijk de studietijd voor het volledige pianoklavier.
Het is ook zo dat de tweede- en derdejaars met NOTUS zelden een leesfout maken. In tegenstelling tot de conventionele notatie waarbij leesfouten in de eerste jaren veel voorkomen.

Terugblikkend op mijn eigen opleiding, bleven we tijdens het eerste jaar noodgedwongen beperkt tot het middenregister van de piano. Alles daarbuiten omvatte teveel informatie voor een beginneling.
Deze moeilijke informatie werd over verschillende jaren geleidelijk aangeleerd. Hierdoor bleef veel repertoire voor lange tijd gesloten.
De eerstejaars met NOTUS ervaren deze hinder niet en kunnen na drie maanden reeds bekwaam alle witte toetsen in alle registers lezen en spelen.

Frank A. — 52 jaar 

componist / docent / pianist

Bij het kritisch doornemen van het NOTUS Handboek begreep ik dat NOTUS zich in de eerste plaats richt op een specifieke doelgroep en dat NOTUS een aantal onlogische zwakheden in de traditionele muzieknotatie op bijzonder heldere en efficiënte manier verbetert.
Vanuit zijn grafische achtergrond heeft Erwin Clauws een radicaal nieuw systeem ontwikkeld dat aan de eisen van hedendaagse visuele communicatie voldoet.

Tijdens het academisch muziekpedagogisch  onderzoek zijn heel wat voordelen aangetoond en is NOTUS duidelijk de kinderschoenen ontgroeid. NOTUS verdient het om een ruime bekendheid te genieten en in de praktijk te worden gebruikt. Kortom, de creatie van NOTUS is niet alleen bewonderenswaardig maar evenzo noodzakelijk voor een brede groep van mensen die muziek-onderricht willen aanvangen.

Gabriël K. — 44 jaar — technicus

2e jaar ‘PIANO with NOTUS’

Plots stond er een piano in mijn hobbykamer! Een cadeau voor mijn 43e verjaardag! Het was een droom!

Maar die duurde niet lang. Drie maanden lang sjokte ik naar de pianolessen. Wat eerst vol ver-wachting was, werd al vlug een toren-hoge frustratie want ik kreeg de klas-sieke notatie maar niet aangeleerd.
Vlak voor Kerstmis stuitte ik op de NOTUS pianocursus. Na de Kerstvakantie was ik zó goed vooruitgegaan dat zelfs mijn leraar het systeem opnam. Een fantastisch systeem om dromen waar te maken!

START jouw
NOTUS Pianocursus met de eerste
drie noten GRATIS!