ALGEMENE VOORWAARDEN

COPYRIGHT, AANKOOP, LEVERING,  COOKIES en PRIVACY

Laatst bijgewerkt 03/07/2023

ALGEMENE VOORWAARDEN

01. INLEIDING

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden.
A. ‘Klant’, ‘U’ en ‘Uw’ verwijzen naar u, de persoon die deze website bezoekt en de algemene voorwaarden van het bedrijf accepteert.
B. ‘Het Bedrijf’, ‘Onszelf’, ‘Wij’ en ‘Ons’, verwijzen naar ons bedrijf NOTUS&BOOKS&SHEETS, Moerbeekstraat 86, B-9870 Zulte, België — Bedrijfsregistratie: Gent nr. H.R. 205.800 (hierna: NOTUS&BOOKS&SHEETS).
C. ‘NOTUS Music Notation’, ‘NOTUS Muzieknotatie‘, ‘NOTUS Muzieknotatie systeem’ en ‘NOTUS systeem’ verwijzen naar de expliciet auteursrechtelijk beschermde inhoud van een nieuwe muzieknotatie op basis van een herstructurering en restyling van de conventionele muzieknotatie (zie verder). Deze nieuwe muzieknotatie is de basis voor alle producten, boeken, diensten en leermethoden die op de website worden gepresenteerd en worden uitgegeven en verspreid door het bedrijf NOTUS&BOOKS&SHEETS.
D. ‘Partij’, ‘Partijen’ of ‘Ons’ verwijst naar zowel de klant als onszelf, of de klant of onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van de betaling die nodig is om het proces van onze assistentie aan de klant op de meest geschikte manier uit te voeren, met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten/producten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende Belgische wetgeving.
E. de termen ‘conventionele muzieknotatie’ of ‘conventionele notatie’ verwijzen naar de veelgebruikte Westerse manier om muziek te noteren, met name de stamtonen via noten op een vijflijnen notenbalk met behulp van een vaste G- en F-sleutel of een zwevende C-sleutel en het gebruik van de tekens kruis en mol om het verhogen of verlagen met een halve toon aan te geven.

Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdletters en/of hij/zij of zij, wordt als onderling verwisselbaar beschouwd en wordt daarom als een verwijzing ernaar beschouwd.

02. NOTUS Muzieknotatie COPYRIGHT bepalingen

Auteursrechten en andere relevante intellectuele eigendomsrechten zijn toepasbaar op alle tekst, afbeeldingen en video’s met betrekking tot de diensten van het bedrijf en de volledige inhoud van onze website. De merknaam ‘NOTUS Music Notation’ en het bijbehorende logo is een gedeponeerd handelsmerk van het NOTUS Muzieknotatie Systeem in de Europese Unie.
Enkel de site www.notus.world is de enige site die alle informatie over NOTUS kan tonen. Sites die naast de NOTUS site, NOTUS producten verkopen zijn goedgekeurd door het bedrijf NOTUS&BOOKS&SHEETS en/of door de ontwikkelaar van NOTUS, met name Erwin Clauws. Het NOTUS Muzieknotatie systeem en zijn toepassingen en producten (Handboeken, Studieboeken, Partituren, Research items) zijn beschermd door internationaal copyright en is geen Publiek Domein.
Bovendien verleent het bedrijf geen Creative Commons licentie over zijn notatiesysteem en zijn producten/toepassingen zoals hoger vermeld.
Dit betekent dat u als koper van de producten van het bedrijf of als gebruiker van het Notatie systeem deze enkel zijn bestemd voor PERSOONLIJK GEBRUIK. Alle andere handelingen (hieronder beschreven) zijn niet toegestaan zonder de toestemming en voorafgaande schriftelijke bevestiging door Erwin Clauws, ontwikkelaar van NOTUS Muzieknotatie en bestuurder/eigenaar van NOTUS&BOOKS&SHEETS.

NIET TOEGESTAAN zonder akkoord en voorafgaande schriftelijke bevestiging door Erwin Clauws, ontwikkelaar van NOTUS Muzieknotatie en bestuurder/eigenaar van NOTUS&BOOKS&SHEETS, zijn:

• gratis verspreiden van NOTUS publicaties met aankoopwaarde;
• kopiëren onder welke vorm ook van hetzij volledig of gedeeltelijk of passages uit de publicaties met aankoopwaarde;
• het overnemen, hetzij volledig of gedeeltelijk of passages uit de publicaties met aankoopwaarde op websites, sociale sites, persoonlijke of bedrijfsblogs en openbare of privé forums;
• het wijzigen van enige inhoud uit de NOTUS publicaties, de voorbeeldpagina’s en de NOTUS website;
• het commercieel doorverkopen van bij NOTUS&BOOKS&SHEETS aangekochte producten of gratis downloadbare documenten;
• het hacken van de downloadbare producten om de aangebrachte print- en inhoudsbeveiliging te omzeilen;
• het gebruik van het NOTUS logo en andere corporate identity items op door derden vervaardigde hardcopy en softcopy documenten, inclusief persoonlijke of bedrijfsblogs, forums, sociale sites en websites;
• het samenstellen, publiceren en commercialiseren op welke wijze ook van instructie, educatieve en informatieve video’s, presentaties, workshops, studieboeken, bladmuziek enz. gebaseerd op of gebruikmakend van het NOTUS Muzieknotatie systeem,

WEL TOEGESTAAN zonder akkoord en voorafgaande schriftelijke bevestiging door Erwin Clauws, ontwikkelaar van NOTUS Muzieknotatie en bestuurder/eigenaar van NOTUS&BOOKS&SHEETS, doch onder vermelding van © NOTUS&BOOKS&SHEETS of © NOTUS Muzieknotatie, zijn:

• verspreiding, onder wel vorm ook van gratis downloadbare NOTUS informatie en documentatie, nader omschreven:
– de eerste 37 pagina’s van het NOTUS PIANO BASIS Studieboek;
– de NOTUS brochure ‘Wat is NOTUS’
– de Snelgids ‘NOTUS lezen voor Musici’;
– de gids ‘Ontdek NOTUS’
– de Historische en Filosofische Context van NOTUS zoals te vinden in het NOTUS Handboek;
– het Eindverslag over het NOTUS Muziekpedagogisch Onderzoek aan het Kon. Conservatorium Antwerpen;
– transcriptie richtlijnen conventionele notatie naar NOTUS notatie;
– blanco NOTUS notenbalken;
– NOTUS informatie video’s;
– door ons geselecteerde pagina voorbeelden uit de NOTUS publicaties;

03. BEVESTIGD Copyright.

Bevestiging van het NOTUS auteursrecht is te lezen via onderhavig document van advocate Francoise Carlier, gespecialiseerd in Auteursrecht en advocaat aan de Balie van Brussel. Bekijk het document hier.

04. LINKS NAAR de NOTUS-website.

U mag geen link naar een pagina van deze website maken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Als u een link naar een pagina van deze website maakt, doet u dit op eigen risico en de hieronder uiteengezette ‘Uitsluitingen en Beperkingen’ zijn van toepassing op uw gebruik van deze website door ernaar te linken.

05. LINKS VANUIT de NOTUS Website

We controleren en beoordelen niet de inhoud van websites van andere partijen waarnaar vanaf onze website wordt gelinkt. Geuite meningen of materiaal dat op dergelijke websites verschijnt, worden niet noodzakelijkerwijs door ons gedeeld of onderschreven en mogen niet worden beschouwd als zijnde de uitgever van dergelijke meningen of materiaal. Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacy beleid of de inhoud van deze sites. We moedigen onze gebruikers aan om op te letten wanneer ze onze site verlaten en om de algemene voorwaarden en privacy verklaringen van deze sites te lezen. U dient de veiligheid en betrouwbaarheid van elke andere site die verbonden is met onze site of die u via deze site hebt geopend zelf te evalueren, voordat u persoonlijke informatie aan hen vrijgeeft. NOTUS&BOOKS&SHEETS aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies of schade op welke manier ook veroorzaakt, als gevolg van het vrijgeven/delen aan derden van uw persoonlijke informatie.

06. UITSLUITINGEN en BEPERKINGEN

De informatie op onze website wordt aangeboden op een ‘zoals-ze-is’ basis. Voor zover toegestaan door de wet, sluit het Bedrijf alle verklaringen en garanties uit met betrekking tot deze website en de inhoud ervan of die wordt of kan worden verstrekt door een gelieerde onderneming of een andere derde partij, inclusief met betrekking tot eventuele onjuistheden of weglatingen op deze website en/of de literatuur van het Bedrijf; en sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van deze website. Dit omvat, zonder beperking, direct verlies, verlies van zaken of winst (ongeacht of het verlies van dergelijke winsten voorzienbaar was, ontstaan in de normale gang van zaken of u dit Bedrijf op de mogelijkheid van dergelijk potentieel verlies hebt gewezen), veroorzaakte schade aan uw computer, computersoftware, systemen en programma’s en de gegevens daarop of enige andere directe of indirecte, gevolg- en incidentele schade. De bovenstaande uitsluitingen en beperkingen zijn alleen van toepassing voor zover toegestaan door de wet. Geen van uw wettelijke rechten als consument wordt aangetast.

07. KWALITEIT VAN DE NOTUS STUDIEBOEKEN, BLADMUZIEK en ONDERZOEK items.

Studieboeken en bladmuziek in NOTUS Muzieknotatie zijn samengesteld uit transcripties van bestaande composities genoteerd in conventionele muzieknotatie. Het transcriberen van de conventionele bladmuziek naar NOTUS Muzieknotatie bladmuziek gebeurt met uiterste zorg, inclusief minimaal twee controle rondes op juistheid van de muziek en behoud van de originele markeringen. Ondanks onze faciliteiten en inspanningen om dit transcriptieproces soepel te laten verlopen, sluiten we mogelijke fouten of afwijkingen van de conventioneel genoteerde muziek niet uit. Dit kan onze verantwoordelijkheid zijn of door het gebruik van originelen die op hun beurt niet foutloos zijn. Dit laatste komt vooral voor in de composities van oudere meesters, waarvan meerdere versies in conventionele muzieknotatie beschikbaar zijn, of in populaire composities die onderhevig zijn aan talrijke transposities en versies voor verschillende instrumenten. We streven ernaar om de versies te transcriberen die het meest betrouwbaar zijn of worden gebruikt als referentie door de professionele muziekwereld.
De klant kan geen aanspraak maken op restitutie van het gekochte product in NOTUS Muzieknotatie waarin een sporadische fout voorkomt, noch kan hij/zij een andere versie van een bepaalde compositie eisen/claimen.
De klant heeft het recht om ons op fouten te wijzen zodat wij deze kunnen corrigeren. De klant heeft het recht een nieuw exemplaar te verlangen van de compositie waarin hij een fout heeft ontdekt. Deze gecorrigeerde versie wordt hem/haar op eenvoudig e-mailverzoek aan info@notus.world digitaal (in pdf-formaat) en gratis per e-mail toegestuurd.

08. BETALING

De via Mollie geselecteerde betaalmogelijkheden zijn de enige aanvaarde betaalmethoden op de NOTUS website. Onze voorwaarden zijn volledige betaling bij een gedrukte of digitale transactie. Alle goederen blijven eigendom van het bedrijf totdat ze volledig zijn betaald.

09. PRIJS- en INHOUDWIJZIGINGEN

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om een product te wijzigen, annuleren of upgraden, zowel in gedrukte vorm als in digitaal pdf-formaat zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming. De prijzen van alle producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming worden gewijzigd.

10. ANNULERING / TERUGBETALING.

A. We geloven 100% in en staan achter onze producten, maar we begrijpen dat het niet altijd perfect kan werken voor iedereen. Aangezien er bij alle voornaamste publicaties door ons geselecteerde voorbeeldpagina’s te bestuderen zijn en eveneens door de mogelijkheid om het systeem voor onbeperkte tijd gratis uit te proberen via het gratis NOTUS downloadpakket dat o.a. 37 originele pagina’s van het NOTUS Muzieknotatiesysteem voor Piano uit het PIANO BASIS Studieboek bevat, zullen we niet ingaan op restitutieverzoeken wanneer het systeem, bijbehorende studieboeken en bladmuziek die door de klant zijn gekocht door de klant niet worden geapprecieerd omwille van inhoud en of vormgeving of het al of niet kunnen leren van de NOTUS Muzieknotatie en het leren spelen van een instrument via het NOTUS Muzieknotatie systeem.
B. Een bestelling of fout in een bestelling kan binnen 12 uur na aankoop worden geannuleerd of gecorrigeerd via een eenvoudige e-mail naar info@notus.world. Bij annulering van het totale pakket aan producten worden de totaalprijs en de verzendkosten gerestitueerd onder aftrek van 10 euro administratiekosten op voorwaarde dat de verzendkosten nog niet door ons aan de verzendservice zijn betaald.
Indien de verzendkosten al door ons betaald zijn aan de verzendservice en de bestelling nog niet is verzonden, kan de bestelling alsnog geannuleerd worden, maar in dit geval zal enkel de productprijs met aftrek van 10 euro administratiekosten en zonder de verzendkosten worden terugbetaald.
Zowel de Klant als wijzelf hebben het recht om elke Dienstenovereenkomst om welke reden dan ook te beëindigen, inclusief het beëindigen van reeds lopende diensten. Er worden geen restituties aangeboden wanneer een Service wordt geacht te zijn begonnen en, voor alle doeleinden, is verzonden en onderweg naar de klant.

11. LEVERINGSTERMIJN en NIET GELEVERDE PRODUCTEN.

A. Betaalde bestellingen van geprinte/gedrukte producten worden door ons binnen een termijn van 2 à maximaal 7 dagen naar uw opgegeven verzendadres verzonden via gespecialiseerde verzendingsbedrijven. In functie van het zo laag mogelijk houden van de verzendkosten voor de klant behouden wij het recht deze vervoerder zelf te bepalen en niet de klant. Verzenden naar specifieke afhaalpunten valt niet onder de mogelijkheden.
B. Betaalde bestellingen die niet binnen een termijn van 45 dagen na aankoop door externe verzenddiensten zijn geleverd, worden vervangen door een nieuwe identieke zending inclusief verzendkosten. Dit proces wordt enkel gestart als u ons na minimaal 10 dagen en maximaal 14 dagen vanaf de verzendingsdatum op de hoogte heeft gesteld van niet-levering, zodat we een vooronderzoek kunnen starten met de relevante verzendservice. Enkel binnen 48 uur na het verstrijken van de termijn van 45 dagen en op specifiek verzoek via e-mail aan ons, kan het aankoopbedrag van de niet geleverde producten exclusief verzendkosten aan ons worden teruggevorderd, mits het vervangende pakket nog niet door ons is verzonden.

12. COOKIES BELEID

Onze website ‘www.notus.world’ plaatst geen cookies op uw computer.
Onze informatievideo’s worden opgeslagen op de servers van onze webhosting provider. Er is daardoor geen omleiding naar YouTube of Vimeo die mogelijks cookies zouden plaatsen op uw computersystemen.
Sommige van de downloadbare documenten staan op Google Drive. Het is daardoor mogelijk dat Google Drive cookies op uw computer plaatst. NOTUS&BOOKS&SHEETS is niet verantwoordelijk voor het plaatsen van cookies door websites van derden.
Als u meer wilt weten over cookies van derde partijen, verwijzen wij u naar het cookie beleid van deze partijen op hun respectievelijke websites.
Let op, wij hebben geen enkele invloed op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

13. PRIVACY beleid en VERTROUWELIJKHEID

We doen er alles aan om uw privacy te beschermen. Geautoriseerde werknemers binnen het bedrijf gebruiken alleen informatie die is verzameld van individuele klanten. We werken onze systemen en gegevens regelmatig bij om de best mogelijke service aan en privacy van onze klanten te garanderen. Dit ‘Privacy beleid en Vertrouwelijkheid’ regelt de verwerking van uw gegevens door het Bedrijf.
Door uw persoonlijke gegevens te delen op onze website www.notus.world, of door contact met ons op te nemen via e-mail, verklaart u kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en bent u het uitdrukkelijk eens met de inhoud ervan.

Inhoudsopgave

A – Welke gegevens verwerken we over u?
B – Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?
C – Wie ontvangt uw persoonsgegevens?
D – Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?
E – Uw rechten.
F – Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

A. Welke gegevens verwerken we over u?

NOTUS&BOOKS&SHEETS verwerkt in het kader van haar werkzaamheden de volgende gegevens van u:

• Persoons- en Klantgegevens.

Bij gebruik van onze website worden verschillende persoonsgegevens over u verzameld wanneer u een invulformulier doorstuurt of een aankoop doet. Met ‘persoonsgegevens’ bedoelen we alle informatie die kan of zou kunnen herleid worden tot een persoon, zowel direct als indirect.
We ontvangen uw persoonsgegevens wanneer u bijvoorbeeld een formulier op de NOTUS website invult en ons toezend (bv. bij het Gratis Downloadpakket, bij Inschrijven op de Nieuwsbrief, bij een aankoop van onze producten …). Het verzamelen van gegevens is beperkt tot uw naam, adres, telefoon en e-mail, uw leeftijd, uw muzikaal niveau (beginner, amateur, professioneel), uw bedrijfsnaam en indien afwijkend van het facturatieadres een bijkomend verzendadres.

• Bank- en rekeninggegevens.

Omdat u voor een aankoop of informatieverzoek geen account moet aanmaken en omdat alle betalingen via de veilige betaalomgeving MOLLIE verlopen, slaat het Bedrijf noch de site bankgegevens op zoals IBAN rekeningnummers, creditkaartgegevens en/of pincodes.

B. Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend als volgt:

• Betere afstemming van de site op onze doelgroepen.

Wanneer we de mensen begrijpen die formulieren invullen of een aankoop doen, kunnen we onze site en het NOTUS-beleid verbeteren. Op deze manier kunnen we onze site, publicaties, campagnes, workshops en projecten beter afstemmen op ons doel, namelijk om zoveel mogelijk mensen wereldwijd muzieknotatie te leren lezen en spelen.

• Informatie en offerte bij gegevens die buiten de aankoopmogelijkheden binnen de site vallen.

Indien uw land van bestemming niet voorkomt op de verzendkostenlijst of indien uw bestelling meer weegt dan 2000 g (2 kg), kunt u ons per e-mail vragen om een gratis offerte voor de geselecteerde producten inclusief verzendkosten.

• Communicatie.

Nieuwsbrief en marketing.
Bij het invullen van een formulier of bij de aankoop van een product wordt u automatisch aan de informatie en nieuwsbrief verzendlijsten toegevoegd.
NOTUS stuurt maximaal een NOTUS Nieuwsbrief om de twee maanden en stuurt per e-mail informatie wanneer nieuwe publicaties en acties beschikbaar zijn met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten of personen die interesse getoond hebben in onze producten of het NOTUS Muzieknotatie systeem.
Indien u geen mailings meer wenst te ontvangen van NOTUS&BOOKS&SHEETS kunt u dat kosteloos en zonder opgave van reden door te klikken op de link ‘uitschrijven’ in elk van onze mailings. Mocht deze link niet werken dan kan u ons ook contacteren via e-mail naar info@notus.world.

• Persoonlijke berichten.

NOTUS&BOOKS&SHEETS kan uw gegevens gebruiken om rechtstreeks contact met u op te nemen. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn, zoals een probleem bij de aankoop en/of verzending van een product, het vragen van uw toestemming om video’s op onze site of sociale platforms te plaatsen met u als hoofdpersoon, een informatieve vraag van NOTUS aan u, etc.

 C. Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

• Klantgegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en zullen daarom niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht is aan de bevoegde autoriteiten.
Het is echter mogelijk dat uw gegevens moeten worden gedeeld met partners die bij ons bekend zijn in gezamenlijke NOTUS-projecten, in het bijzonder educatieve en culturele autoriteiten, culturele instellingen, scholen, privéleerkrachten. Dit delen van uw gegevens dient uitsluitend om een vlotte samenwerking en communicatie te garanderen zodat het beoogde doel van de samenwerking en ten behoeve van de NOTUS klant kan worden uitgewerkt en geëvalueerd.
• We zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, delen of verhuren aan derden of uw e-mailadres gebruiken voor ongevraagde post. Alle e-mails die door dit bedrijf en zijn leveranciers worden verzonden, hebben alleen betrekking op de levering en afhandeling van overeengekomen diensten en producten en voor het verstrekken van nieuws over NOTUS publicaties, educatieve NOTUS informatie en inhoudelijke uitbreiding van het NOTUS Muzieknotatie systeem .
• Hoewel wij onze partners streng selecteren op duidelijkheid en eerlijkheid jegens ons en de NOTUS klanten, kan het Bedrijf niet verantwoordelijk worden gehouden indien uw gegevens toch door deze derden worden gedeeld zonder voorafgaande kennis of toestemming van ons of van u.
• Als de onderneming haar activiteiten staakt of haar activiteiten aan derden overdraagt, kan dit betekenen dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan deze derden die alle of een deel van onze activiteiten overnemen. In dat geval zullen wij u altijd zoveel als mogelijk vooraf informeren.
• In alle overige situaties waarin het voor de verwerking van de doeleinden van het Bedrijf onontkoombaar of noodzakelijk is dat uw gegevens worden gedeeld, zullen wij u vooraf om toestemming vragen.

D. Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en de wettelijke voorschriften.
Zo zullen onze uitgaande facturen en alle nodige documenten om deze facturen te staven 7 jaar bewaard worden, wat de wettelijke termijn is.
Gegevens die we ontvangen van personen die geen aankoop doen zullen twee jaar bewaard worden na het laatste contact via het doorsturen van de site formulieren.

E. Uw rechten.

Klanten hebben het recht om inzage en kopieën te vragen van alle klantgegevens die we over hen bewaren, op voorwaarde dat we binnen een redelijke termijn van een dergelijk verzoek op de hoogte worden gesteld. Klanten worden verzocht kopieën te bewaren van alle documenten die zijn uitgegeven in verband met het verlenen van onze diensten. In voorkomend geval zullen we de Klant de juiste schriftelijke informatie, hand-outs of kopieën van documenten verstrekken als onderdeel van een overeengekomen contract, in het voordeel van beide partijen. U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. In een aantal in de AVG genoemde gevallen kunt u ook verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor heeft die verder gaan dan onze noodzaak om uw gegevens te verwerken. Ook heeft de klant altijd het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, ook zonder opgave van reden. Voor zover onze verwerking is gebaseerd op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.
U kunt uw rechten kenbaar maken per e-mail aan info@notus.world, per brief aan het bedrijf of via het contactformulier op de website van NOTUS.

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel : +32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be.
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

F. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Op technisch en organisatorisch vlak hebben wij op drie niveaus beveiligingsmaatregelen genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te waarborgen.

• Op server niveau:

– de site wordt gehost door Combell, een Vlaamse betrouwbare en veilige partner;
– alle benodigde software updates worden automatisch uitgevoerd, inclusief beveiligingsupdates;
– er zijn specifieke veiligheidsinstellingen geïmplementeerd binnen onze website met name block access important files, xmlrpc blocks, readme block, user rest-endpoints removed, user-enumeration scan blocked, security headers: enforce https, block access for suspected XSS attack, prvent clickjacking, prevent MIME-type sniffing.

• Op hard- en software niveau:

– de computer van waaruit we de site beheren is beveiligd met firewall instellingen en de anti-virus software Avast, dat dagelijks wordt geüpdatet;
– belangrijke gegevens worden enkel opgeslagen en geback-upt op informatiedragers die zich los van en buiten de beheerders computer bevinden;

• Op website niveau:

– de site notus.world is beveiligd met een SSL certificaat;
– alle betalingen vanaf notus.world verlopen via de betrouwbare en veilige betalingsomgeving Mollie; uw financiële en transactie gegevens worden door ons niet opgeslagen of bewaard, dus kunnen ze ook niet gehackt worden;
– het toevoegen van een reCaptcha invulveld aan elk e-formulier verhoogt de veiligheid van deze mogelijke toegangspoorten voor spam, hackers en dergelijke.

In geen geval kan NOTUS&BOOKS&SHEETS aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

14. CONTACT

Als u nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op via e-mail op info@notus.world, of via het contactformulier op de site.