Erwin Clauws

PIANO BASIS Studieboek

Niveau:

Starter naar Beginner

21.0028.00

GEWICHT: 600 g

Dit is het eerste boek van de NOTUS PIANO CURSUS.

Kies hieronder het product type voor uw aankoop: HARDCOPY: GEDRUKT (28 euro) óf de PDF-versie met de optie ‘LEZEN en PRINTEN’ (21 euro).

SKU: PAR006 Categorieën: , ,

Voor wie?
Het NOTUS BASIS PIANO Studieboek is samengesteld voor de leek op vlak van muziek. Het start helemaal vanaf ‘geen kennis van muziek en piano’. Het boek wordt gebruikt tijdens de eerste 3 à 4 maanden bij zelfstudie of bij een opleiding onder een pianoleerkracht.

Het boek is geschikt vanaf 12 jaar maar richt zich toch vnl. tot de volwassen en senior beginner. Dat uit zich in de lay-out en een didactische strategie zonder franjes. Deze kan u inzien via de voorbeeldpagina’s of via de gratis eerste 37 pagina’s.

Het is eveneens noodzakelijke studieliteratuur voor mensen die reeds wat geëxperimenteerd hebben met de complexe conventionele muzieknotatie en twijfelen. In de eerste plaats om hun kennis van de conventionele notatie af te bouwen en de nieuwe NOTUS Muzieknotatie op te bouwen.

Focus
De focus in het BASIS PIANO Studieboek ligt op het leren lezen van ALLE noten en het leren spelen van ALLE erbij horende pianotoetsen. Dit gebeurt via 134 oefeningen en kleine stukjes voor beginners. Het specifieke kenmerk van een NOTUS piano opleiding is de gestage en zeer vlotte evolutie. Op het einde van de eerste 3 à 4 maanden zijn de gespeelde stukjes de vergelijkbare eerste 4 maanden van een conventionele opleiding op zijn minst twee jaar vooruit.

Waar in een conventionele opleiding de pianopraktijk tijdens het volledige eerste jaar beperkt blijft tot het midden van de piano (ongeveer 21 witte pianotoetsen), spelen de NOTUS adepten reeds vanaf de eerste les over het gehele piano klavier. Op het einde van het BASIS PIANO Studieboek, dus na 3 à 4 maanden, bezit de NOTUS adept de controle over het volledige pianoklavier van 88 toetsen en bijgevolg ook over ALLE noten voor dit gehele klavier. Dat is een uitzonderlijk groot verschil met de conventionele piano opleiding wat zich heel goed laat voelen in de vervolgstudie. De NOTUS BASIS is een extreem solide muziekbasis om op verder te bouwen.

Einddoel
Het doel van de specifieke focus in het PIANO BASIS Studieboek is het afsluiten van het leren lezen van de toonhoogte van alle noten zodat dit in de vervolgstudie in Studieboek 1 (en volgende) geen storende factor vormt zoals het geval is in de conventionele methode. Het kunnen lezen van alle noten is integendeel juist een stimulerende factor naar meer stukjes, muziekkennis en betere pianotechniek. Door het wegnemen van dit ‘lees’-struikelblok (een typisch kenmerk van de conventionele notatie) evolueert de NOTUS adept zeer vlot en zonder prestatie stress. De basis opleiding is via NOTUS dan ook wat een piano opleiding behoort te zijn, nl. een ontspannen genieten van lessen, evolutie en pianospel en een positief beseffen van de waarde van specifieke oefeningen. De NOTUS didactiek richt zich naar een stressloos natuurlijk beheersen van muzieknotatie en piano en niet naar het kunnen spelen van enkele gememoriseerde stukjes zoals zo vaak in een conventionele opleiding voor jeugd en volwassenen voorkomt.

BEKIJK HIER EEN SELECTIE VAN PAGINA’S (inclusief inhoud en index)

 

Muziektheorie:

• octaafgroepen, octaafgroepnummer, octaafsegmenten

• de tonen en noten C, Cs/Df, D, Ds/Ef, E, F, Fs/Gf, G, Gs/Af, A, As/Bf, B,

• dubbele of halve verhouding van nootwaarden tot 1/8 noot en rust; waardebalk;

• het maatcijfer rust teken

• gepunte hele noot, halve noot en kwartnoot;

• vingernummers en hun gebruik en interpretatie;

• tempo en indicatie via metronoom cijfer;

• de begrippen tel, puls, accent, maat, maatlijn;

• de maatsoorten vier-vierde, drie-vierde en twee-vierde, hun maatcijfer en hoofdaccent en zwak accent;

• de overbinding;

• de legato/fraseringsboog;

• basis dynamiek aanduiding met afkortingen en NOTUS restyled wiggen;

• basisbegrippen van intervallen: melodisch, harmonisch, stijgend, dalend, priem, secunde, terts, kwart, kwint, sext, septiem, octaaf en hun visuele relatie via noten op de notenbalk en tussen de pianotoetsen;

• enkele basisgegevens over akkoorden: consonant, dissonant, gestapelde drieklank, tonica en gebroken akkoord; benoemen van akkoorden;

• de NOTUS tekens voor een onmiddellijke herhaling, voor de herhaling van een volledige maat en voor de herhaling van ritmische eenheid;

• het teken fermata;

• staccato punt, marcato teken en accent teken;

• handnotatie van NOTUS;

• chromatische en diatonische verdeling van het octaaf;

• de FLAT- en SHARPnootkop;

• het begrip enharmonisch;

• het begrip ‘ostinato’;

• informatief: het demper pedaal.

Componisten in het PIANO BASIS Studieboek:

Barók, Gurlitt, Rövenstrunck, Kirby-Mason, Sartorio, Burgmüller, Wilton, Hook, Baumfelder, Beethoven, Köhler, Stravinsky, Strauss, Oesten.

 

Versie: HARDCOPY – GEDRUKT
– formaat: 20 x 29 cm
– aantal pagina’s: 104
– gebonden met metalen wiro-o-binding koperkleurig (boek blijft open liggen op de piano standaard)
– gewicht: 460 gr + verpakking 140 gr = 600gr
– omslag: 4-kleuren druk
– binnenwerk: 4-kleuren druk

Versie: PDF-LEZEN en PRINTEN
Deze PDF-versie kan geprint worden op A4 papier formaat. NOTUS&BOOKS&SHEETS kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien de prints onvoldoende leeskwaliteit hebben omdat dit wordt bepaald door de aard en kwaliteit van de printer van de klant. Het NOTUS grijs is ingesteld op 50% zwart. Printer instellingen als ‘economy’ of gelijkaardig beïnvloeden die 50% waarde waardoor het grijs lichter wordt geprint dan voorzien. Andere instellingen en papier kwaliteit kunnen dan weer donkerder grijs dan 50% genereren.

DOWNLOAD PDF-versie:
Na betaling zal u via de bevestigingspagina het PDF bestand vanaf de NOTUS site onmiddellijk kunnen downloaden.
Let op: de downloadlink is een ‘one-time’ downloadlink. Dat betekent dat u uw aangekochte versie slechts éénmaal kan downloaden. Na download vervalt de downloadlink. Bewaar uw aankoop dus op een goed bereikbare en veilige plaats op uw computer of tablet. We hanteren deze manier van werken om piraterij van onze met copyright beschermde NOTUS publicaties zoveel als mogelijk tegen te gaan.

COPYRIGHT
NOTUS Music Notation © 2016, Erwin Clauws / NOTUS Music Notation is een geregistreerd merk.
Editeur: Erwin Clauws
Muzikaal advies: Sabine Roosen

Inhoud, omslag, lay-out en NOTUS Bladmuziek © 20XX — Erwin Clauws, NOTUS&BOOKS&SHEETS.
Niets uit deze uitgave mag worden verspreid of commercieel worden gebruikt om op het even welke wijze (hardcopy, digitale copy, internet) zonder voorafgaande toestemming van de auteur en uitgever.