PAR012 – PIANO STUDIEBOEK 2

14.0028.00

GEWICHT: 

VERSCHIJNT BINNENKORT.

Het derde boek van de NOTUS piano cursus. Het is het vervolg van STUDIEBOEK 1.

SKU: PAR012 Categorieën: , ,

In STUDIEBOEK 2 zitten 51 composities en 54 toonladder oefeningen. Net zoals in de andere NOTUS Piano studieboeken zijn de composities geordend in oplopende moeilijkheidsgraad en wordt nieuwe terminologie en notatie items onder de composities verduidelijkt. De stukken behoren tot verschillende stijlen en cultuurperiodes. Ook zijn meerdere stukjes uit het lichtere genre opgenomen zoals een vereenvoudigde versie van ‘The Entertainer’ van Scott Joplin en ‘Les feuilles mortes’ van Joseph Kosma.
Een belangrijk deel van de composities lopen over 2 tot zelfs 3 pagina’s en enkele stukken zijn als een echte uitdaging toegevoegd. De studie van deze stukken vraagt meer tijd en is gericht op het versterken van het muzikaal inzicht.

BEKIJK HIER EEN SELECTIE VAN PAGINA’S (inclusief inhoud en index).

Geïntegreerde muziektheorie.
Studieboek 2 bevat slechts één Muziektheoretisch Intermezzo. Maar wat voor een! In het toaal van de intermezzo’s vanaf Studieboek 1 is dit het Vierde Muziektheoretisch Intermezzo. In detail worden de samenstelling van de Major en minor toonsoorten verduidelijkt en hoe men aan de hand van de NOTUS interval legende alle toonladders vlug kan noteren zonder deze te moeten memoriseren. Aandacht wordt geschonken aan de ‘trappen’ van een toonladder en hoe deze trappen tot elkaar staan in functie van spanningsvelden in melodie opbouw. Daarna volgt een inleiding over verwante toonsoorten, wordt de gewone voortekening en de nieuwe NOTUS voortekening besproken en is er een uitgebreide NOTUS kwintenboog. Die is vergelijkbaar met de conventionele kwintencirkel.
Na het Vierde Muziektheoretisch intermezzo worden alle stijgende en dalende Major en minor toonladders op de notenbalk genoteerd inclusief hun vingerzettingen. Dit zijn in totaal 54 toonladders. Het is daardoor een belangrijk naslagwerkje voor later en is tegelijkertijd het studiemateriaal voor het oefenen en spelen van de toonladders.

Componisten in Studieboek 2.
Bartók, Bayly, Beethoven, Bertini, Bissoli, Czerny, Denisov, Diabelli, Emonts, Gillock, Gurlitt, Händel, Hummel, J.C. Bach, J.S. Bach, Kabalevsky, Köhler, Kosma, Latour, Liebermann, Martin, Molnár, Moser, Neefe, Nevada, Petzold, Prokofiev, Satie, Schumann, Scott, Shostakovich, von Wilm, W.A. Mozart, Wedgewood, Zipoli.

Gedrukt boek:

– bevat 106 pagina’s

– formaat: 21,7 x 31,5 cm

– gewicht:

– bindwijze: wire-o-binding (gebruiksvriendelijk, blijft vlak open liggen op de piano standaard)

– omslag: 4-kleuren druk

– binnenwerk: zwart en rood

PDF-versie:
1. De niet afdrukbare PDF-versie is enkel bruikbaar op desktop-computer en tablet, printen is niet mogelijk.
2. De afdrukbare PDF-versie kan geprint worden op A4 paier formaat. NOTUS&BOOKS&SHEETS kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien de prints onvoldoende leeskwaliteit hebben omdat dit wordt bepaald door de aard en kwaliteit van de printer van de klant. Het NOTUS grijs is ingesteld op 50% zwart. Printer instellingen als ‘economy’ of gelijkaardig beïnvloeden die 50% waarde waardoor het grijs lichter wordt geprint dan voorzien. Andere instellingen en papier kwaliteit kunnen dan weer donkerder grijs dan 50% genereren.

DOWNLOAD PDF-versie:
Na betaling zal u via de bevestigingspagina het PDF bestand vanaf de NOTUS site onmiddellijk kunnen downloaden.
Let op: de downloadlink is een ‘one-time’ downloadlink. Dat betekent dat u uw aangekochte versie slechts éénmaal kan downloaden. Na download vervalt de downloadlink. Bewaar uw aankoop dus op een goed bereikbare en veilige plaats op uw computer of tablet. We hanteren deze manier van werken om piraterij van onze met copyright beschermde NOTUS publicaties zoveel als mogelijk tegen te gaan.

COPYRIGHT
NOTUS Music Notation © 2016, Erwin Clauws / NOTUS Music Notation is een geregistreerd merk.
Omslag, lay-out en NOTUS Bladmuziek © 2021 — Erwin Clauws, NOTUS&BOOKS&SHEETS.
Niets uit deze uitgave mag worden verspreid of commercieel worden gebruikt om op het even welke wijze (hardcopy, digitale copy, internet) zonder voorafgaande toestemming van de auteur en uitgever.