Erwin Clauws

PIANO STUDIEBOEK 2

Niveau:

Beginnend Intermediair naar Intermediair

21.0028.00

GEWICHT: 630 gr.

Het derde boek van de NOTUS piano cursus. Het is het vervolg op STUDIEBOEK 1.

Kies hieronder het product type voor uw aankoop: HARDCOPY: GEDRUKT (28 euro) óf de PDF-versie met de optie ‘LEZEN en PRINTEN’ (21 euro).

STUDIEBOEK 2 bevat 49 composities en 45 toonladder oefeningen. Net zoals in de andere NOTUS Piano studieboeken zijn de composities geordend in oplopende moeilijkheidsgraad en worden nieuwe terminologie en notatie items onder de composities verduidelijkt.
De stukken behoren tot verschillende stijlen en cultuurperiodes, met enkele heel bekende zoals ‘Gnossienne nr. 2’ van Erik Satie, het ‘Menuet in G-major’ van Petzold en ‘Piccolo Pezzo’ van Schumann. Ook zijn meerdere stukjes uit het lichtere genre opgenomen zoals  ‘The Entertainer’ van Scott Joplin, ‘Les feuilles mortes’ van Joseph Kosma en het Engelse ‘Greensleeves’. Enkele 20e eeuwse componisten zoals Shostakovich, Denisov, Prokofiev en Bartók, Kabalevsky, Liebermann en Bissoli vullen de lijst aan met hedendaags repertoire. Tussen al deze mooie stukjes zitten  oefengerichte stukjes van bekende muziekpedagogen zoals, Gurlitt, Czerny, Agay, Emonts, Nevada, Moser, Wedgwood die eveneens een kennismaking vormen met akkoorden begeleiding en het genre ‘blues’. Een volledige lijst is opgenomen in de voorbeeldpagina’s die onderaan zijn te bekijken en te downloaden. De nummers van de stukjes lopen verder vanaf Studieboek 1.
Vijftien van de composities lopen over 2 tot zelfs 3 pagina’s (de Gnossienne van Satie) en enkele stukken zijn als een echte uitdaging toegevoegd. De studie van deze stukken vraagt meer tijd en is gericht op het versterken van het muzikaal inzicht.

Voor de inhoud van het 4e Muziektheoretisch Intermezzo: zie tabblad ‘Muziektheorie en componisten’

BEKIJK HIER EEN SELECTIE VAN PAGINA’S (inclusief inhoud en index).

 

Geïntegreerde muziektheorie.
Studieboek 2 bevat het vierde Muziektheoretisch Intermezzo. En wat voor een! Het is het vervolg op de intermezzo’s in Studieboek 1. In detail worden de samenstelling van de Major en minor toonsoorten verduidelijkt en hoe men aan de hand van de NOTUS interval legende alle toonladders vlug kan noteren zonder deze te moeten memoriseren. Aandacht wordt geschonken aan de ‘trappen’ van een toonladder en hoe deze trappen tot elkaar staan in functie van spanningsvelden in compositie. Daarna volgt een inleiding over verwante toonsoorten, wordt de gewone voortekening en de nieuwe NOTUS voortekening besproken en is er een uitgebreide NOTUS kwintenboog. Die is vergelijkbaar met de conventionele kwintencirkel.
Na het Vierde Muziektheoretisch intermezzo zijn ALLE stijgende en dalende Major en de harmonische en melodische minor toonladders opgenomen inclusief hun vingerzettingen. Dit zijn in totaal 45 toonladders. Het is daardoor een belangrijk naslagwerk voor later en is tegelijkertijd het studiemateriaal voor het oefenen en spelen van de toonladders.

Componisten in Studieboek 2.
Bach (Johann Christoph en Johann Sebastian) Bartók, Bayly, Beethoven, Bertini, Bissoli, Czerny, Denisov, Diabelli, Emonts, Gillock, Gurlitt, Händel, Hummel, Joplin, Kabalevsky, Köhler, Kosma, Latour, Liebermann, Martin (pseud. Agay), Molnár, Moser, Mozart (Wolfgang Amadeus) , Neefe, Nevada, Petzold, Prokofiev, Satie, Schumann, Shostakovich, von Wilm, Wedgewood, Zipoli.

Versie: HARDCOPY – GEDRUKT
– formaat: 21,7 x 31,5 cm
– aantal pagina’s: 96
– gebonden met metalen wiro-o-binding koperkleurig (boek blijft open liggen op de piano standaard)
– gewicht: 490 gr. + verpakking 140 gr = 630 gr.
– omslag: 4-kleuren druk
– binnenwerk: zwart + rood + blauw

Versie: PDF-LEZEN en PRINTEN
Deze PDF-versie kan geprint worden op A4 papier formaat. NOTUS&BOOKS&SHEETS kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien de prints onvoldoende leeskwaliteit hebben omdat dit wordt bepaald door de aard en kwaliteit van de printer van de klant. Het NOTUS grijs is ingesteld op 50% zwart. Printer instellingen als ‘economy’ of gelijkaardig beïnvloeden die 50% waarde waardoor het grijs lichter wordt geprint dan voorzien. Andere instellingen en papier kwaliteit kunnen dan weer donkerder grijs dan 50% genereren.

DOWNLOAD PDF-versie:
Na betaling kan via de bevestigingspagina het PDF bestand vanaf de NOTUS site onmiddellijk worden gedownload.
Let op: de downloadlink is een ‘one-time’ downloadlink. Dat betekent dat u uw aangekochte versie slechts éénmaal kan downloaden. Na download vervalt de downloadlink. Bewaar uw aankoop dus op een goed bereikbare en veilige plaats op uw computer of tablet. We hanteren deze manier van werken om piraterij van onze met copyright beschermde NOTUS publicaties zoveel als mogelijk tegen te gaan.

COPYRIGHT
NOTUS Music Notation © 2016, Erwin Clauws / NOTUS Music Notation is een geregistreerd merk.
Editeur: Erwin Clauws

Muzikaal advies: Daniel Valkenborgh
Omslag, lay-out en NOTUS Bladmuziek © 2021 — Erwin Clauws, NOTUS&BOOKS&SHEETS.
Niets uit deze uitgave mag worden verspreid of commercieel worden gebruikt om op het even welke wijze (hardcopy, digitale copy, internet) zonder voorafgaande toestemming van de auteur en uitgever.