Yann TIERSEN

Comptine d’un autre été:
l’après-midi

GEWICHT: 110 g

Enkel verkrijgbaar op speciaal verzoek.
Zie ‘Beschrijving’.

Deze publicatie is bestemd voor NOTUS Research en voor Studiedoeleinden in Muziekonderwijs. De partituur kan worden aangevraagd mits toevoegen van een attest van de leerkracht via email naar info@notus.world. Vermeld eveneens of de hardcopy of de pdf versie is gewenst.
LET OP: Door de aanvraag verplicht de gebruiker zich tot enkel persoonlijk gebruik in een muziekonderwijs omgeving en tot geen enkele vorm van verdere verspreiding via het web, via kopie of via doorgeven aan derden. Het verkoop van deze publicatie is ten strengste verboden. Administratieve kosten en verzendingskosten worden per aanvraag behandeld.

BEKIJK HIER EEN SELECTIE VAN PAGINA’S

 

Versie: HARDCOPY – GEDRUKT
– formaat 21 x 29,7 cm (A4)
– 4 losse genummerde pagina’s in een omslag wikkel. De pagina’s kunnen naast elkaar liggen op de piano standaard.
– gewicht: 65 gr + verpakking 45 gr = 110 gr
– omslag : 4-kleuren druk
– binnenwerk: zwart + rood

Versie: PDF LEZEN en PRINTEN Deze PDF-versie kan geprint worden op A4 papier formaat. NOTUS&BOOKS&SHEETS kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien de prints onvoldoende leeskwaliteit hebben omdat dit wordt bepaald door de aard en kwaliteit van de printer van de klant. Het NOTUS grijs is ingesteld op 50% zwart. Printer instellingen als ‘economy’ of gelijkaardig beïnvloeden die 50% waarde waardoor het grijs lichter wordt geprint dan voorzien. Andere instellingen en papier kwaliteit kunnen dan weer donkerder grijs dan 50% genereren.

COPYRIGHT compositie
© 2005 – Universal Music Publishing – MGB France and ici D’Ailleurs – MGB Songs

COPYRIGHT NOTUS Transcriptie
NOTUS Music Notation © 2016, Erwin Clauws / NOTUS Music Notation is een geregistreerd merk.
Omslag, lay-out en NOTUS Bladmuziek © 2022 — Erwin Clauws, NOTUS&BOOKS&SHEETS.
Niets uit deze uitgave mag worden verspreid of commercieel worden gebruikt om op het even welke wijze (hardcopy, digitale copy, internet) zonder voorafgaande toestemming van de auteur en uitgever.