Erwin CLAUWS

Eindverslag NOTUS
muziek pedagogisch Onderzoek.

1 januari 2018 – 31 december 2019

Enkel verkrijgbaar als PDF.

Dit product is onderdeel van het GRATIS NOTUS downloadpakket. 

Het uitgebreid eindverslag van het academisch onderzoek ‘NOTUS? Een onderzoek naar de muziekpedagogische vernieuwingen van NOTUS, een volwaardige alternatieve muzieknotatie‘ aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen in 2018 en 2019.

Zowel NOTUS Muzieknotatie als een nieuwe, op NOTUS eigenschappen, afgestemde piano didactiek werden in de praktijk van ‘piano leren’ uitgetest met 2 groepen volwassen leken.

De resultaten zijn onverdeeld positief en bevestigen de beloftes van NOTUS wat betreft snelheid en eenvoud van aanleren. Het verslag bevat de onderzoeksvragen en hun antwoorden, de verschillende fases van het onderzoek, niet voorziene opportuniteiten die zich voorgedaan tijdens de onderzoeksperiode, tal van voorbeelden uit de gebruikte didactiek en vergelijkende partituren (NOTUS versus conventioneel)  en video’s van de evolutie van de volwassen deelnemers, 152 pagina’s.

SKU: PAR015 Categorie:

NOTUS Muzieknotatie is gecreëerd als een gemakkelijker en vlugger aan te leren muzieknotatie. In de allereerste plaats voor mensen die de conventionele muzieknotatie om een of andere reden niet aangeleerd krijgen en daardoor verstoken blijven van het leren lezen en spelen van genoteerde muziek. Deze mensen worden op muzikaal en cultureel vlak gediscrimineerd, terwijl onderwijs over en deelname aan cultuur nochtans een Recht van de Mens is (art. 26 en 27).
Vanuit die optiek vult NOTUS een hiaat op tussen de klassieke muziekopleidingen aan Muziekscholen en Conservatoria en de amateur muzikant die zonder genoteerde muziek musiceert, op welk niveau ook.

NOTUS Muzieknotatie is wereldwijd ook het meest volledige alternatief. Zo kan muziek voor alle instrumenten en alle niveau’s worden genoteerd, zelfs met microtonen tot 1/8 toon. NOTUS is hierdoor een volwaardig en welkom alternatief voor miljoenen mensen en helpt mee aan het humaan doel van een rechtvaardige en multiculturele samenleving waarin elk zichzelf kan ontwikkelen met respect voor de ander.

Dat NOTUS daadwerkelijk gemakkelijk is en vlugger aanleert heeft ze o.a. te danken aan een combinatie van een nieuwe structuur voor de notenbalk en een nieuwe notatie voor de halve tonen. Het allerbelangrijkste is dat er slechts 7 notenbalkplaatsen op drie lijnen moeten geleerd worden om de noten voor alle tonen van de Westerse muziek te kunnen lezen en spelen ongeacht het gekozen instrument. NOTUS werkt zonder sleutels en zonder de tekens mol, kruis en herstelling (en hun regels). Ze zijn vervangen door octaafgroepnummers en twee nieuwe nootkoppen. Mensen kunnen met NOTUS alle partituren lezen als men nu piano of cello speelt of sopraan zingt.

Onderzoeksproject aan Koninklijk Conservatorium Antwerpen.
Het is evident dat deze beweringen over NOTUS een praktijktest moeten doorstaan om de sceptici en critici te overtuigen. Deze praktijktest is gedurende 2018 en 2019 gebeurd onder de vleugels van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen met volwassen leken die piano leren spelen aan de hand van NOTUS en onder begeleiding van een ervaren pianoleerkracht. Naast de pianistieke resultaten hebben de onderzoekers (ontwikkelaar NOTUS en piano leerkrachten) vooral nagegaan welke muziekpedagogische vernieuwingen NOTUS aanbrengt en hoe de NOTUS notatie ook de basis piano didactiek wijzigt door haar andere notenbalk structuur.

Deze publicatie is het GRATIS PDF Eindverslag van het ‘Onderzoeksproject naar de muziekpedagogische vernieuwingen van NOTUS, een volwaardige alternatieve muzieknotatie.’ onder de vleugels van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen.
De publicatiestart met de aard van het onderzoek en de onderzoeksvragen scherp te stellen. Dan volgt een korte beschrijving van NOTUS. Zowel doelstellingen als de NOTUS Muzieknotatie zelf worden doorgelicht. Dan volgen eerst de antwoorden op de onderzoeksvragen en de resultaten op verschillende domeinen (nl. samenspel, muziektheorie, instrument praktijk, curricula in scholen, sociaal weefsel en therapie, aanleren NOTUS door professionele musici). Dan volgt het chronologisch verloop en werkwijze per werkjaar van het onderzoek. Ook worden alle nieuwe niet-voorziene initiatieven en intuïtief extra onderzoek opgelijst. De nieuwe piano didactiek wordt uitvoerig besproken, inclusief resultaatvideo’s van de volwassen leerlingen. Reacties van zowel begeleiders als leerlingen zijn toegevoegd, net als vergelijkende partituren tussen de beide muzieknotatie systemen. Ook zijn voorbeeldpagina’s uit het definitieve NOTUS PIANO BASIS Studieboek en het PIANO Studieboek 1 opgenomen.

Het PDF Eindverslag is gratis en beoogt geen commerciële doelen. Het mag gratis verder verspreid worden onder iedereen die geïnteresseerd is in NOTUS Muzieknotatie.

BEKIJK HIER EEN SELECTIE VAN PAGINA’S (inclusief inhoud en index)

– bevat 156 pagina’s
– formaat: A4
– omslag en binnenwerk: RGB

PDF versie:
Enkel bruikbaar op desktop computer en tablet, printen is niet mogelijk.

DOWNLOAD PDF versie:
De GRATIS PDF download versie is onderdeel van het gratis NOTUS downloadpakket. Download dit pakket hier.

COPYRIGHT
NOTUS Music Notation © 2016, Erwin Clauws / NOTUS Music Notation is een geregistreerd merk.
Auteur EINDVERSLAG Muziekpedagogisch Onderzoek NOTUS © 2020, Erwin Clauws
Redactie, omslag, lay-out, schema’s en NOTUS Bladmuziek © 2020 — Erwin Clauws, NOTUS&BOOKS&SHEETS.
Niets uit deze uitgave mag commercieel worden gebruikt om op het even welke wijze (hardcopy, digitale copy, internet) zonder voorafgaande toestemming van de auteur en uitgever.